artykuł nr 1

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020 -2021", realizacja w 2020 roku.