artykuł nr 1

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego dot. aukcji ustnej na sprzedaż drewna o łącznej masie 70,17 m3 - sortyment opałowy liściasty/iglasty stanowiącego własność Skarbu Państwa.