artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 766/4 znajdującej się w gminie Koniecpol w obrębie Radoszewnica z działką sąsiadującą nr 766/1