główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Częstochowski kredytu bankowego w wysokości 5.000.000 zł

Załączniki:
Opinia MB
artykuł nr 7

Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

obrazek
Załączniki:
Opinia 889 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA Nr XXIX /220/ 2018 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 29 marca 2018r.w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Załączniki:
treść uchwały 310 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA Nr XXIX /219/ 2018 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 rokw sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2018 - 2027

Załączniki:
uchwała WPF 270 KB
zał 1 do uchwały 101 KB
zał 2 do uchwały 110 KB
zał 3 do uchwały 369 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr I/9/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Częstochowskiego

obrazek
Załączniki:
Treść uchwały 294 KB