główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3703512
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ438975
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 438975
   Dane teleadresowe 43560
   Atrybuty multimedialne 7276
   Konta bankowe 13621
   Podstawy prawne funkcjonowania 31354
Deklaracja dostępności
   Deklaracja dostępności 30
Struktura Organizacyjna
   Zarząd Powiatu 25921
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 32516
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 17272
   Wydział Finansowy 11738
   Wydział Geodezji i Kartografii 39253
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 12354
   Wydział Komunikacji 39776
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 17327
   Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem 13297
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 14054
     Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty 5209
   Zespół Radców Prawnych 10511
   Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 4211
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6843
   Biuro prasowe 3411
   Inspektor ochrony danych 1192
   Samodzielne stanowisko ds. BHP 537
Rada Powiatu
   Dane teleadresowe 17304
   Skład Rady Powiatu 15986
     Skład Rady Powiatu VI kadencji 4170
     Skład Rady Powiatu V kadencji 524
     Skład Rady Powiatu IV kadencji 1415
     Skład Rady Powiatu III kadencji 1983
     Skład Rady Powiatu II kadencji 1712
   Plany posiedzeń Rady 4666
   Komisje Rady 6014
     Komisja Rewizyjna 2628
     Komisja Budżetu 2325
     Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu 2749
     Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2134
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2346
     Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa 1729
     Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 2225
   Kluby radnych 3729
     Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego 2051
     Klub Prawa i Sprawiedliwości 1646
     Klub Wspólnoty Samorządowej 1638
   Protokoły 5979
     Kadencja 2018 - 2023 576
     Kadencja 2014 - 2018 1929
     Kadencja 2010 - 2014 2455
     Kadencja 2006 - 2010 2846
     Kadencja 2002 - 2006 2449
   Interpelacje 948
     Kadencja 2018 - 2023 1788
   Sesje Rady Powiatu 2277
Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne
   Dokumenty 13321
     Statut Powiatu Częstochowskiego 3748
     Regulamin organizacyjny 4492
     Strategia Rozwoju Powiatu 3217
     Raport o stanie powiatu 231
   Inne 7709
   Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji 701
   Uchwały Rady Powiatu 12767
     Kadencja 2018 - 2023 892
    ›    Uchwały - rok 2018 1233
    ›    Uchwały - rok 2019 2806
    ›    Uchwały - rok 2020 1243
     Kadencja 2014 - 2018 2487
    ›    Uchwały - rok 2014 1830
    ›    Uchwały - rok 2015 5297
    ›    Uchwały - rok 2016 3541
    ›    Uchwały - rok 2017 3336
    ›    Uchwały - rok 2018 2125
     Kadencja 2010 - 2014 3112
    ›    Uchwały - rok 2010 4212
    ›    Uchwały - rok 2011 10500
    ›    Uchwały - rok 2012 6928
    ›    Uchwały - rok 2013 7054
    ›    Uchwały - rok 2014 4927
     Kadencja 2006 - 2010 3854
    ›    Uchwały - rok 2006 5019
    ›    Uchwały - rok 2007 13451
    ›    Uchwały - rok 2008 11406
    ›    Uchwały - rok 2009 11266
    ›    Uchwały - rok 2010 7995
    ›    Uchwały - rok 2003 9907
    ›    Uchwały - rok 2004 18443
    ›    Uchwały - rok 2002 7209
    ›    Uchwały - rok 2005 15238
     Kadencja 2002 - 2006 2383
    ›    Uchwały - rok 2006 11268
   Uchwały Zarządu Powiatu 8482
     Kadencja 2018 - 2023 1194
    ›    Uchwały - rok 2018 1055
    ›    Uchwały - rok 2019 5215
    ›    Uchwały - rok 2020 3027
    ›    Uchwały - rok 2014 1108
     Kadencja 2014 - 2018 2288
    ›    Uchwały - rok 2015 5331
    ›    Uchwały - rok 2016 3991
    ›    Uchwały - rok 2017 5370
    ›    Uchwały - rok 2018 3950
     Kadencja 2010 - 2014 2261
    ›    Uchwały - rok 2010 1967
    ›    Uchwały - rok 2011 11762
    ›    Uchwały - rok 2012 11449
    ›    Uchwały - rok 2013 9135
    ›    Uchwały - rok 2014 7706
     Kadencja 2006 - 2010 2109
    ›    Uchwały - rok 2006 3307
    ›    Uchwały - rok 2007 14706
    ›    Uchwały - rok 2008 10464
    ›    Uchwały - rok 2009 6466
    ›    Uchwały - rok 2010 10116
    ›    Uchwały - rok 2005 1368
    ›    Uchwały - rok 2004 1349
    ›    Uchwały - rok 2003 1403
    ›    Uchwały - rok 2002 915
    ›    Uchwały - rok 2006 11734
     Kadencja 2002 - 2006 1160
   Dzienniki urzędowe 2726
Finanse
   Budżet 7113
     Budżet 2020 734
     Budżet 2019 1179
     Budżet 2018 1299
     Budżet 2017 1224
     Budżet 2016 1288
     Budżet 2015 1838
     Budżet 2014 2258
     Budżet 2013 2499
     Budżet 2012 2165
     Budżet 2011 2346
     Budżet 2010 2295
     Budżet 2009 2153
     Budżet 2008 1860
     Budżet 2007 2536
     Budżet 2006 1920
     Budżet 2005 1914
     Budżet 2004 1742
     Budżet 2003 1575
     Budżet 2002 1503
   Plany finansowe 4153
     Plany finansowe 2020 174
     Plany finansowe 2019 196
     Plany finansowe 2018 339
     Plany finansowe 2017 407
     Plany finansowe 2016 616
     Plany finansowe 2015 816
     Plany finansowe 2014 982
     Plany finansowe 2013 1066
     Plany finansowe 2012 1175
     Plany finansowe 2011 1272
     Plany finansowe 2010 1353
     Plany finansowe 2009 1414
     Plany finansowe 2008 1262
     Plany finansowe 2007 1918
     Plany finansowe 2006 2596
     Plany finansowe 2005 3731
     Plany finansowe 2004 2192
     Plany finansowe 2003 1797
   Sprawozdania finansowe 3697
     Sprawozdania finansowe 2020 433
     Sprawozdania finansowe 2019 1417
     Sprawozdania finansowe 2018 1997
     Sprawozdania finansowe 2017 1722
     Sprawozdania finansowe 2016 2472
     Sprawozdania finansowe 2015 3439
     Sprawozdania finansowe 2014 3610
     Sprawozdania finansowe 2013 4104
     Sprawozdania finansowe 2012 3733
     Sprawozdania finansowe 2011 1691
     Sprawozdania finansowe 2010 1367
   Majątek publiczny 3265
     Stan mienia komunalnego 2468
     Dług publiczny 1155
     Pomoc publiczna 964
     Ciężary publiczne 945
   Emisja obligacji komunalnych 2749
   Inne dokumenty 1192
Załatwianie Spraw
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 57074
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 6982
     Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego 1058
     Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2705
     Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 926
     Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1990
     Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów. 1141
   Wydział Finansowy 5461
     Kasa starostwa 4865
   Wydział Geodezji i Kartografii 33408
     Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r. 1732
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 2274
     Scalenia gruntów 3109
     Lista rzeczoznawców majątkowych 656
     Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego 295
   Wydział Komunikacji 78253
    ›    Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania) 107344
     Rejestracja pojazdów 120813
    ›    Rejestracja nowego pojazdu 2495
    ›    Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 6444
    ›    Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 5759
    ›    Rejestracja pojazdu zabytkowego 390
    ›    Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej 357
    ›    Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych 1147
    ›    Zgłoszenie zbycia pojazdu 5327
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 3958
    ›    Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie 532
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego 5825
    ›    Wydawanie wtórnika nalepki na szybę 428
    ›    Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów 889
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu 1023
    ›    Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu 674
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym 214
    ›    Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 203
    ›    Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu 328
    ›    Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu 516
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu 457
    ›    Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 438
    ›    Zgłoszenie nabycia pojazdu 2009
     Prawa jazdy 74573
    ›    Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK) 49033
    ›    Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 4834
    ›    Wymiana karty motorowerowej na kat. AM 4326
    ›    Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych 3293
    ›    Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych 15863
    ›    Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem 5853
    ›    Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 4669
    ›    Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień 2105
    ›    Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk 464
    ›    Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi 602
    ›    Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski 135
     Zarządzanie Ruchem i Drogowinctwo 970
    ›    Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych 648
    ›    Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 790
    ›    Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 391
     Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy 3021
    ›    Ośrodki Szkolenia Kierowców 385
    ›    Instruktorzy nauki jazdy 378
     Stacje kontroli pojazdów i diagności 1045
    ›    Stacje Kontroli Pojazdów 421
    ›    Diagności 432
      Transport drogowy 6432
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy 1278
    ›    Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego 1200
    ›    Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) 1470
    ›    Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne. 2226
    ›    Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne 242
     Transport zbiorowy 1077
     Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców 203
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 17922
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 8079
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 89230
     Rok 2020 10214
     Rok 2019 13721
     Rok 2018 18691
     Rok 2017 14803
     Rok 2016 18776
     Rok 2015 19127
     Rok 2014 33932
     Rok 2013 19395
     Rok 2012 22193
   Inne tryby zamówień 26461
     Rok 2020 10853
     Rok 2019 21025
     Rok 2018 21206
     Rok 2017 26845
     Rok 2016 28546
     Rok 2015 37888
     Rok 2014 21502
     Rok 2013 3590
     Rok 2012 2966
   Plan zamówień publicznych 4363
Samorządowe Jednostki Organizacyjne
   Opieka społeczna i praca 14951
   Oświata 8350
   Transport i komunikacja 7820
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 8509
Wybory samorządowe
   Wybory Samorządowe - rok 2018 9317
Inne
   Praca w Starostwie Powiatowym 129335
   Tablica ogłoszeń 75379
     Ogłoszenia - rok 2020 10773
     Ogłoszenia - rok 2019 21935
     Ogłoszenia - rok 2018 19024
     Ogłoszenia - rok 2017 16482
     Ogłoszenia - rok 2016 20528
     Ogłoszenia - rok 2015 39837
     Ogłoszenia - rok 2014 28959
     Ogłoszenia - rok 2013 19981
     Ogłoszenia - rok 2012 18668
     Ogłoszenia - rok 2011 47190
     Ogłoszenia - rok 2010 35289
     Ogłoszenia - rok 2009 82953
     Ogłoszenia - rok 2008 21566
     Ogłoszenia - rok 2007 17636
     Ogłoszenia - rok 2006 10576
     Ogłoszenia - rok 2005 2944
     Ogłoszenia - rok 2004 4769
   Biuro Rzeczy Znalezionych 6200
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5461
   Prawo budowlane 3370
     Wykaz zgłoszeń budowy 7510
   Ewidencje i rejestry 3787
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 20589
     Adamowska Justyna 2972
     Andzel Adam 250
     Badora Agata 2283
     Badora Jacek 3195
     Banaszkiewicz Agnieszka 514
     Barańska-Bawor Magdalena 3430
     Bekus Joanna 2683
     Bernatek Agnieszka 2317
     Biedroń Agnieszka 2700
     Bojanowski Dariusz 307
     Boral Eugeniusz 2392
     Borowiecka Anna 4908
     Boryn Małgorzata 2930
     Brewczyńska-Jeziak Magdalena 618
     Bryś Szymon 3094
     Bryk-Marek Anna 181
     Budzyńska Magdalena 167
     Bulicz Martyna 158
     Burzyńska Lidia 3551
     Całusińska Urszula 3502
     Chejduk Agnieszka 132
     Chmielowska Agata 5464
     Chudzik Mieczysław 6864
     Chyra Artur 127
     Ciastko Tadeusz 2448
     Cierkosz Artur 2488
     Cierpiał Andrzej 2436
     Cierpiał Sebastian 454
     Ciniewska Iwona 2032
     Cupiał Andrzej 1598
     Ćwiek Małgorzata 2961
     Danielewska Agnieszka 376
     Derda Elżbieta 132
     Deska Katarzyna 461
     Drobina Joanna 929
     Dudek-Ułamek Magdalena 2643
     Dul Mirosław 3226
     Dworakowska Edyta 116
     Dyner Grzegorz 2899
     Dyńska Halina 2263
     Dziewior Anna 2529
     Dziura Marianna 2481
     Dzwonnik Michał 231
     Figzał Wioleta 1713
     Flaczyk Aldona 135
     Foltyńska Renata 720
     Gębski Krzysztof 595
     Gębski Zdzisław 762
     Giulivi Monika 2247
     Goldsztajn Andrzej 4253
     Gonera Katarzyna 23
     Góral Mirosława 1573
     Grobelak Justyna 263
     Gryc Aneta 182
     Grzyb Izabela 2884
     Haładyn Joanna Alina 3063
     Harciarek Klaudyna 398
     Hupa Dominik 145
     Huras-Skorupa Aneta 2622
     Hyla Roman 2034
     Idziak Renata 2655
     Janowski Maciej 574
     Janicka Dorota 2343
     Janik Sylwia 2156
     Jarosz Mariusz 2309
     Jaruga Adam 498
     Jelonek Gwidon 632
     Jeziak Patryk 993
     Jędrzejczyk Magdalena 1953
     Jędrzejczyk Piotr 543
     Jura Andrzej 563
     Jura Ewa 2330
     Juszczyk Mariola 2951
     Juszczyk Teresa 2611
     Kamińska Beata 2928
     Kaniowska Monika 1624
     Kapica Katarzyna 407
     Kasiura Henryk 6976
     Kiedrzyn Patrycja 2111
     Kielan Agnieszka 2403
     Kiesiak Magdalena 94
     Kitlińska Dominika 262
     Kleszcz Włodzimierz 3382
     Knapik Grażyna 3074
     Knapik Sylwia 1922
     Knopik Magdalena 2354
     Knysak Robert 509
     Kocyga Bartłomiej 2000
     Kokoszka Katarzyna 2761
     Kokoszka Konrad 228
     Kołodziej Jolanta 2175
     Kopel Miłosz 2642
     Kosielak Monika 644
     Kosińska-Bus Barbara 2203
     Koszała Beata 1353
     Kowalska-Fert Anna 124
     Kozieł Kordian 3183
     Kozieł Edyta 338
     Krajewska Małgorzata 2252
     Krakowian Janusz 5770
     Krasoń Małgorzata 2700
     Krawczyk Leonard 2659
     Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta 1675
     Kubat Andrzej 5060
     Kubat-Miedzińska Ewa 5427
     Kuk Małgorzata 5176
     Kula Mirosław 226
     Kulesza Sylwia 571
     Kulwas Zbigniew 3830
     Kurkowski Piotr 1748
     Kuścik Agnieszka 2223
     Kuta Justyna 100
     Kuta Maria 2365
     Kwapisz Justyna 1871
     Kwasek Dorota 2258
     Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta 2601
     Lara Bożena 360
     Laskowska Alicja 1508
     Lisowska Patrycja 153
     Lubas Marzena 2639
     Łaban Anna 2075
     Łągiewka Elżbieta 418
     Łysek Ilona 1287
     Maciążka Magdalena 424
     Madej Jolanta 4281
     Major Anna 2633
     Makowiejczuk Rafał 4033
     Maniszewska Marzena 4020
     Marek Katarzyna 1932
     Markowski Adam 617
     Marzec Iwona 113
     Matuszczak Ewa 1963
     Maziarska Grażyna 471
     Miarzyński Jan 4443
     Michalik Jan 1917
     Michałek-Brzozowska Agnieszka 251
     Mielczarek Bogusław 1512
     Mikuła Katarzyna 373
     Minkina Katarzyna 119
     Mizera Barbara 2051
     Morawiec Mirosław 2194
     Morzyk Adam 3113
     Mrowiec Justyna 343
     Mrozek Małgorzata 1698
     Mszyca Agnieszka 1939
     Muś Marta 116
     Nabiałczyk Krzysztof 1320
     Niedziela Paula 411
     Nietyksza Wojciech 1852
     Nocuń Katarzyna 2464
     Ociepa Małgorzata 2506
     Olszewska-Bąk Urszula 3676
     Operacz Angelika 100
     Osadnik-Trzepizur Agata 3328
     Ostalski Karol 2769
     Owczarek Aleksandra 2402
     Palutek Ignacy 2302
     Patorski Andrzej 1444
     Pawlik Magda 98
     Peryga-Kołaczyk Katarzyna 1992
     Pielka Małgorzata 108
     Pilarska Marta 2809
     Pluta Karolina 114
     Pluta Marta 2053
     Polanowska Dorota 2057
     Popławska Anna 94
     Pruciak Sławomir 2205
     Przybylski Janusz 1937
     Radkowska Ewa 2221
     Rataj Agnieszka 2044
     Ratman Dominika 1728
     Rembielak-Kucharska Marta 2096
     Rodak Wiesława 1797
     Rogacz Iwona 2287
     Rother Antoni 2184
     Różycka Agata 1931
     Rudnicka Magdalena 137
     Ryczkowska Sylwia 100
     Rydzek Jarosław 3139
     Sapała Ewelina 89
     Sikorski Adam 106
     Siudeja Dariusz 2403
     Skorupa Martyna 99
     Smela Krzysztof 5286
     Smolarski Leonard 1146
     Sobel Henryk 3843
     Sobel Małgorzata 341
     Socha Wojciech 1334
     Sochacka Helena 2641
     Sochacz Anna 1067
     Sowińska Róża 1851
     Sójka Dawid 520
     Starczewska Anna 1807
     Stefaniak Agnieszka 1596
     Stefaniak Tomasz 1900
     Stępień Maria 2181
     Stępień Marian 3891
     Stypka Grzegorz 1482
     Synowiec Anna 2384
     Synowiec Wojciech 2389
     Szabat Marta 91
     Szczurko Joanna 368
     Ślusarek Nina 2668
     Świątkowska Iwona 1886
     Świtycz Tomasz 2570
     Taczkowska Grażyna 1513
     Tagowska-Kowalik Martyna 3040
     Tanasiewicz Dagmara 1401
     Terlicka Renata 2317
     Toczko Krzysztof 3569
     Tomczyk Mariola 1906
     Tomza Danuta 480
     Tukaj Ewelina 1758
     Ujma Anetta 261
     Urbaniak Janusz 102
     Waryś Edyta 2938
     Wawszczak Agnieszka 1586
     Wenda Hubert 713
     Widerska-Kowalczyk Anna 2937
     Wierzbińska Edyta 392
     Wilk Dorota 2188
     Wiśniewski Leszek 2125
     Witkowska Patrycja 2796
     Wochal Adam 2767
     Woźnica Justyna 1980
     Woźnica Patryk 155
     Wrona Magdalena 2997
     Wysmołek Marta 116
     Zalejska-Gorgól Anita 2380
     Zasępa Jacek 2834
   Ochrona danych osobowych 522
   Kontrole 4219
     Kontrola zarządcza 3772
   Informacja publiczna 1085
     Oświata 348
   Petycje 1643
     Petycje - 2017 1134
     Petycje - 2018 86
     Petycje - 2019 170
     Petycje - 2020 180
   Nieodpłatna pomoc prawna 112
   Archiwalny rejestr zmian 4360
   Redakcja BIP 10701