główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3370874
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ413749
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 413749
   Dane teleadresowe 36798
   Atrybuty multimedialne 6938
   Konta bankowe 12547
   Podstawy prawne funkcjonowania 30899
Wybory Samorządowe
   Wybory Samorządowe - rok 2018 8951
Struktura Organizacyjna
   Zarząd Powiatu 24660
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 28686
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 16420
   Wydział Finansowy 11144
   Wydział Geodezji i Kartografii 32923
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 11505
   Wydział Komunikacji 34652
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 15802
   Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem 12501
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 13184
     Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty 4914
   Zespół Radców Prawnych 9967
   Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 3761
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5697
   Biuro prasowe 2993
   Inspektor ochrony danych 784
   Samodzielne stanowisko ds. BHP 252
Rada Powiatu
   Dane teleadresowe 13766
   Skład Rady Powiatu 14885
     Skład Rady Powiatu VI kadencji 3414
     Skład Rady Powiatu V kadencji 416
     Skład Rady Powiatu IV kadencji 1269
     Skład Rady Powiatu III kadencji 1864
     Skład Rady Powiatu II kadencji 1605
   Plany posiedzeń Rady 4363
   Komisje Rady 5782
     Komisja Rewizyjna 2535
     Komisja Budżetu 2241
     Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu 2639
     Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2034
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2232
     Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa 1657
     Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 2147
   Kluby radnych 3509
     Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946
     Klub Prawa i Sprawiedliwości 1523
     Klub Wspólnoty Samorządowej 1531
   Protokoły 5757
     Kadencja 2018 - 2023 429
     Kadencja 2014 - 2018 1838
     Kadencja 2010 - 2014 2386
     Kadencja 2006 - 2010 2777
     Kadencja 2002 - 2006 2391
   Interpelacje 704
     Kadencja 2018 - 2023 1282
   Sesje Rady Powiatu 1725
Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne
   Dokumenty 12719
     Statut Powiatu Częstochowskiego 3569
     Regulamin organizacyjny 4220
     Strategia Rozwoju Powiatu 2840
     Raport o stanie powiatu 103
   Inne 7487
   Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji 533
   Uchwały Rady Powiatu 12385
     Kadencja 2018 - 2023 648
    ›    Uchwały - rok 2018 749
    ›    Uchwały - rok 2019 1683
    ›    Uchwały - rok 2020 289
     Kadencja 2014 - 2018 2396
    ›    Uchwały - rok 2014 1540
    ›    Uchwały - rok 2015 4321
    ›    Uchwały - rok 2016 2734
    ›    Uchwały - rok 2017 2368
    ›    Uchwały - rok 2018 1386
     Kadencja 2010 - 2014 3036
    ›    Uchwały - rok 2010 3851
    ›    Uchwały - rok 2011 9549
    ›    Uchwały - rok 2012 6234
    ›    Uchwały - rok 2013 6218
    ›    Uchwały - rok 2014 4231
     Kadencja 2006 - 2010 3784
    ›    Uchwały - rok 2006 4598
    ›    Uchwały - rok 2007 12261
    ›    Uchwały - rok 2008 10358
    ›    Uchwały - rok 2009 10246
    ›    Uchwały - rok 2010 7322
    ›    Uchwały - rok 2003 9223
    ›    Uchwały - rok 2004 17210
    ›    Uchwały - rok 2002 6774
    ›    Uchwały - rok 2005 14080
     Kadencja 2002 - 2006 2317
    ›    Uchwały - rok 2006 10306
   Uchwały Zarządu Powiatu 8040
     Kadencja 2018 - 2023 857
    ›    Uchwały - rok 2018 634
    ›    Uchwały - rok 2019 2926
    ›    Uchwały - rok 2020 618
    ›    Uchwały - rok 2014 983
     Kadencja 2014 - 2018 2140
    ›    Uchwały - rok 2015 4422
    ›    Uchwały - rok 2016 3089
    ›    Uchwały - rok 2017 3845
    ›    Uchwały - rok 2018 2623
     Kadencja 2010 - 2014 2176
    ›    Uchwały - rok 2010 1832
    ›    Uchwały - rok 2011 11069
    ›    Uchwały - rok 2012 10526
    ›    Uchwały - rok 2013 8242
    ›    Uchwały - rok 2014 6821
     Kadencja 2006 - 2010 2024
    ›    Uchwały - rok 2006 3053
    ›    Uchwały - rok 2007 13430
    ›    Uchwały - rok 2008 9640
    ›    Uchwały - rok 2009 6077
    ›    Uchwały - rok 2010 9379
    ›    Uchwały - rok 2005 1293
    ›    Uchwały - rok 2004 1274
    ›    Uchwały - rok 2003 1321
    ›    Uchwały - rok 2002 841
    ›    Uchwały - rok 2006 10851
     Kadencja 2002 - 2006 1084
   Dzienniki urzędowe 2565
Finanse
   Budżet 6793
     Budżet 2020 379
     Budżet 2019 898
     Budżet 2018 1056
     Budżet 2017 998
     Budżet 2016 1092
     Budżet 2015 1640
     Budżet 2014 2117
     Budżet 2013 2362
     Budżet 2012 2103
     Budżet 2011 2279
     Budżet 2010 2227
     Budżet 2009 2090
     Budżet 2008 1793
     Budżet 2007 2458
     Budżet 2006 1859
     Budżet 2005 1849
     Budżet 2004 1674
     Budżet 2003 1507
     Budżet 2002 1440
   Plany finansowe 3977
     Plany finansowe 2020 70
     Plany finansowe 2019 133
     Plany finansowe 2018 265
     Plany finansowe 2017 339
     Plany finansowe 2016 554
     Plany finansowe 2015 755
     Plany finansowe 2014 926
     Plany finansowe 2013 1006
     Plany finansowe 2012 1112
     Plany finansowe 2011 1214
     Plany finansowe 2010 1289
     Plany finansowe 2009 1354
     Plany finansowe 2008 1195
     Plany finansowe 2007 1857
     Plany finansowe 2006 2493
     Plany finansowe 2005 3618
     Plany finansowe 2004 2118
     Plany finansowe 2003 1737
   Sprawozdania finansowe 3459
     Sprawozdania finansowe 2020 72
     Sprawozdania finansowe 2019 781
     Sprawozdania finansowe 2018 1317
     Sprawozdania finansowe 2017 1172
     Sprawozdania finansowe 2016 1958
     Sprawozdania finansowe 2015 2888
     Sprawozdania finansowe 2014 3272
     Sprawozdania finansowe 2013 3809
     Sprawozdania finansowe 2012 3491
     Sprawozdania finansowe 2011 1572
     Sprawozdania finansowe 2010 1293
   Majątek publiczny 3110
     Stan mienia komunalnego 2274
     Dług publiczny 1088
     Pomoc publiczna 892
     Ciężary publiczne 877
   Emisja obligacji komunalnych 2505
   Inne dokumenty 820
Załatwianie Spraw
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 44193
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 6604
     Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego 936
     Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2585
     Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 819
     Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1874
     Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów. 825
   Wydział Finansowy 4890
     Kasa starostwa 3967
   Wydział Geodezji i Kartografii 23720
     Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r. 1521
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 1572
     Scalenia gruntów 1937
     Lista rzeczoznawców majątkowych 373
     Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego 181
   Wydział Komunikacji 48660
    ›    Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania) 106638
     Rejestracja pojazdów 108636
    ›    Rejestracja nowego pojazdu 1033
    ›    Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 2267
    ›    Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 1244
    ›    Rejestracja pojazdu zabytkowego 186
    ›    Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej 154
    ›    Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych 404
    ›    Zgłoszenie zbycia pojazdu 1273
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 1105
    ›    Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie 303
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego 1587
    ›    Wydawanie wtórnika nalepki na szybę 170
    ›    Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów 224
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu 331
    ›    Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu 161
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym 94
    ›    Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 94
    ›    Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu 125
    ›    Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu 158
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu 308
    ›    Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 91
    ›    Zgłoszenie nabycia pojazdu 406
     Prawa jazdy 70334
    ›    Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK) 46366
    ›    Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 4598
    ›    Wymiana karty motorowerowej na kat. AM 4066
    ›    Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych 2977
    ›    Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych 14371
    ›    Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem 4849
    ›    Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 4379
    ›    Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień 1936
    ›    Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk 212
    ›    Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi 208
    ›    Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski 23
     Zarządzanie Ruchem i Drogowinctwo 737
    ›    Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych 514
    ›    Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 542
    ›    Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 289
     Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy 2829
    ›    Ośrodki Szkolenia Kierowców 278
    ›    Instruktorzy nauki jazdy 263
     Stacje kontroli pojazdów i diagności 696
    ›    Stacje Kontroli Pojazdów 293
    ›    Diagności 265
      Transport drogowy 6121
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy 1074
    ›    Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego 1054
    ›    Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) 1281
    ›    Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne. 2093
    ›    Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne 133
     Transport zbiorowy 920
     Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców 62
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 14713
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 7439
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 85946
     Rok 2020 3232
     Rok 2019 13071
     Rok 2018 17888
     Rok 2017 14528
     Rok 2016 17986
     Rok 2015 18205
     Rok 2014 33592
     Rok 2013 18915
     Rok 2012 21642
   Inne tryby zamówień 24683
     Rok 2020 3198
     Rok 2019 20651
     Rok 2018 20936
     Rok 2017 26550
     Rok 2016 28394
     Rok 2015 37042
     Rok 2014 21421
     Rok 2013 3512
     Rok 2012 2892
   Plan zamówień publicznych 4096
Samorządowe Jednostki Organizacyjne
   Opieka społeczna i praca 14504
   Oświata 8002
   Transport i komunikacja 7503
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 6877
Inne
   Praca w Starostwie Powiatowym 119554
   Tablica ogłoszeń 73048
     Ogłoszenia - rok 2020 3234
     Ogłoszenia - rok 2019 20069
     Ogłoszenia - rok 2018 17414
     Ogłoszenia - rok 2017 15184
     Ogłoszenia - rok 2016 19291
     Ogłoszenia - rok 2015 38299
     Ogłoszenia - rok 2014 28247
     Ogłoszenia - rok 2013 19281
     Ogłoszenia - rok 2012 18195
     Ogłoszenia - rok 2011 46727
     Ogłoszenia - rok 2010 34628
     Ogłoszenia - rok 2009 82293
     Ogłoszenia - rok 2008 21096
     Ogłoszenia - rok 2007 17231
     Ogłoszenia - rok 2006 10378
     Ogłoszenia - rok 2005 2863
     Ogłoszenia - rok 2004 4605
   Biuro Rzeczy Znalezionych 3444
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5249
   Prawo budowlane 2878
     Wykaz zgłoszeń budowy 6866
   Ewidencje i rejestry 3209
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 19451
     Adamowska Justyna 2844
     Andzel Adam 97
     Badora Agata 2158
     Badora Jacek 3056
     Banaszkiewicz Agnieszka 399
     Barańska-Bawor Magdalena 3263
     Bekus Joanna 2537
     Bernatek Agnieszka 2158
     Biedroń Agnieszka 2588
     Bojanowski Dariusz 213
     Boral Eugeniusz 2292
     Borowiecka Anna 4777
     Boryn Małgorzata 2808
     Brewczyńska-Jeziak Magdalena 496
     Bryś Szymon 2223
     Bryk-Marek Anna 90
     Budzyńska Magdalena 69
     Bulicz Martyna 72
     Burzyńska Lidia 3408
     Całusińska Urszula 3325
     Chejduk Agnieszka 55
     Chmielowska Agata 5216
     Chudzik Mieczysław 6635
     Chyra Artur 42
     Ciastko Tadeusz 2331
     Cierkosz Artur 2404
     Cierpiał Andrzej 2324
     Cierpiał Sebastian 317
     Ciniewska Iwona 1933
     Cupiał Andrzej 1484
     Ćwiek Małgorzata 2793
     Danielewska Agnieszka 282
     Derda Elżbieta 49
     Deska Katarzyna 355
     Drobina Joanna 801
     Dudek-Ułamek Magdalena 2559
     Dul Mirosław 3132
     Dworakowska Edyta 40
     Dyner Grzegorz 2772
     Dyńska Halina 2149
     Dziewior Anna 2384
     Dziura Marianna 2352
     Dzwonnik Michał 112
     Figzał Wioleta 1608
     Flaczyk Aldona 49
     Foltyńska Renata 590
     Gębski Krzysztof 458
     Gębski Zdzisław 619
     Giulivi Monika 2152
     Goldsztajn Andrzej 4124
     Góral Mirosława 1475
     Grobelak Justyna 158
     Gryc Aneta 73
     Grzyb Izabela 2771
     Haładyn Joanna Alina 2945
     Harciarek Klaudyna 317
     Hupa Dominik 59
     Huras-Skorupa Aneta 2505
     Hyla Roman 1933
     Idziak Renata 2556
     Janowski Maciej 334
     Janicka Dorota 2269
     Janik Sylwia 2050
     Jarosz Mariusz 2219
     Jaruga Adam 358
     Jelonek Gwidon 443
     Jeziak Patryk 856
     Jędrzejczyk Magdalena 1837
     Jędrzejczyk Piotr 402
     Jura Andrzej 443
     Jura Ewa 2208
     Juszczyk Mariola 2836
     Juszczyk Teresa 2535
     Kamińska Beata 2813
     Kaniowska Monika 1531
     Kapica Katarzyna 278
     Kasiura Henryk 6728
     Kiedrzyn Patrycja 2035
     Kielan Agnieszka 2225
     Kiesiak Magdalena 40
     Kitlińska Dominika 183
     Kleszcz Włodzimierz 3276
     Knapik Grażyna 2959
     Knapik Sylwia 1833
     Knopik Magdalena 2253
     Knysak Robert 361
     Kocyga Bartłomiej 1803
     Kokoszka Katarzyna 2673
     Kokoszka Konrad 135
     Kołodziej Jolanta 2084
     Kopel Miłosz 2549
     Kosielak Monika 491
     Kosińska-Bus Barbara 2094
     Koszała Beata 1239
     Kowalska-Fert Anna 68
     Kozieł Kordian 3069
     Kozieł Edyta 261
     Krajewska Małgorzata 2151
     Krakowian Janusz 5549
     Krasoń Małgorzata 2605
     Krawczyk Leonard 2568
     Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta 1585
     Kubat Andrzej 4799
     Kubat-Miedzińska Ewa 5253
     Kuk Małgorzata 4964
     Kula Mirosław 124
     Kulesza Sylwia 454
     Kulwas Zbigniew 3709
     Kurkowski Piotr 1643
     Kuścik Agnieszka 2159
     Kuta Justyna 43
     Kuta Maria 2269
     Kwapisz Justyna 1789
     Kwasek Dorota 2180
     Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta 2508
     Lara Bożena 268
     Laskowska Alicja 1448
     Lisowska Patrycja 40
     Lubas Marzena 2548
     Łaban Anna 1991
     Łągiewka Elżbieta 292
     Łysek Ilona 1224
     Maciążka Magdalena 294
     Madej Jolanta 4117
     Major Anna 2536
     Makowiejczuk Rafał 3851
     Maniszewska Marzena 3895
     Marek Katarzyna 1827
     Markowski Adam 434
     Marzec Iwona 54
     Matuszczak Ewa 1888
     Maziarska Grażyna 397
     Miarzyński Jan 4211
     Michalik Jan 1821
     Michałek-Brzozowska Agnieszka 186
     Mielczarek Bogusław 1414
     Mikuła Katarzyna 304
     Minkina Katarzyna 63
     Mizera Barbara 1949
     Morawiec Mirosław 2114
     Morzyk Adam 2894
     Mrowiec Justyna 272
     Mrozek Małgorzata 1634
     Mszyca Agnieszka 1839
     Muś Marta 53
     Nabiałczyk Krzysztof 1204
     Niedziela Paula 344
     Nietyksza Wojciech 1779
     Nocuń Katarzyna 2356
     Ociepa Małgorzata 2440
     Olszewska-Bąk Urszula 3572
     Operacz Angelika 46
     Osadnik-Trzepizur Agata 3182
     Ostalski Karol 2636
     Owczarek Aleksandra 2323
     Palutek Ignacy 2168
     Patorski Andrzej 1371
     Pawlik Magda 43
     Peryga-Kołaczyk Katarzyna 1888
     Pielka Małgorzata 48
     Pilarska Marta 2727
     Pluta Karolina 42
     Pluta Marta 1968
     Polanowska Dorota 1951
     Popławska Anna 45
     Pruciak Sławomir 2115
     Przybylski Janusz 1840
     Radkowska Ewa 2143
     Rataj Agnieszka 1958
     Ratman Dominika 1661
     Rembielak-Kucharska Marta 2029
     Rodak Wiesława 1700
     Rogacz Iwona 2204
     Rother Antoni 2107
     Różycka Agata 1853
     Rudnicka Magdalena 66
     Ryczkowska Sylwia 40
     Rydzek Jarosław 2977
     Sapała Ewelina 40
     Sikorski Adam 38
     Siudeja Dariusz 2286
     Skorupa Martyna 47
     Smela Krzysztof 4557
     Smolarski Leonard 1025
     Sobel Henryk 3716
     Sobel Małgorzata 249
     Socha Wojciech 1238
     Sochacka Helena 2557
     Sochacz Anna 989
     Sowińska Róża 1796
     Sójka Dawid 414
     Starczewska Anna 1731
     Stefaniak Agnieszka 1534
     Stefaniak Tomasz 1805
     Stępień Maria 2060
     Stępień Marian 3740
     Stypka Grzegorz 1407
     Synowiec Anna 2296
     Synowiec Wojciech 2286
     Szabat Marta 36
     Szczurko Joanna 298
     Ślusarek Nina 2599
     Świątkowska Iwona 1819
     Świtycz Tomasz 2498
     Taczkowska Grażyna 1432
     Tagowska-Kowalik Martyna 2964
     Tanasiewicz Dagmara 1329
     Terlicka Renata 2249
     Toczko Krzysztof 3419
     Tomczyk Mariola 1823
     Tomza Danuta 325
     Tukaj Ewelina 1696
     Ujma Anetta 108
     Urbaniak Janusz 47
     Waryś Edyta 2809
     Wawszczak Agnieszka 1498
     Wenda Hubert 639
     Widerska-Kowalczyk Anna 2750
     Wierzbińska Edyta 290
     Wilk Dorota 2093
     Wiśniewski Leszek 2021
     Witkowska Patrycja 2688
     Wochal Adam 2648
     Woźnica Justyna 1895
     Woźnica Patryk 56
     Wrona Magdalena 2898
     Wysmołek Marta 54
     Zalejska-Gorgól Anita 2268
     Zasępa Jacek 2682
   Ochrona danych osobowych 391
   Kontrole 3997
     Kontrola zarządcza 3406
   Informacja publiczna 839
     Oświata 251
   Petycje 1431
     Petycje - 2017 943
     Petycje - 2018 28
     Petycje - 2019 51
     Petycje - 2020 46
   Archiwalny rejestr zmian 4205
   Redakcja BIP 10494