główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3252491
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ403428
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 403428
   Dane teleadresowe 34071
   Atrybuty multimedialne 6810
   Konta bankowe 12236
   Podstawy prawne funkcjonowania 30606
Wybory Samorządowe
   Wybory Samorządowe - rok 2018 8807
Struktura Organizacyjna
   Zarząd Powiatu 23989
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 27690
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 15974
   Wydział Finansowy 10851
   Wydział Geodezji i Kartografii 30622
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 11157
   Wydział Komunikacji 32869
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 15241
   Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem 12073
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 12613
     Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty 4609
   Zespół Radców Prawnych 9638
   Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 3565
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5300
   Biuro prasowe 2794
   Inspektor ochrony danych 608
   Samodzielne stanowisko ds. BHP 137
Rada Powiatu
   Dane teleadresowe 12206
   Skład Rady Powiatu 14229
     Skład Rady Powiatu VI kadencji 2957
     Skład Rady Powiatu V kadencji 365
     Skład Rady Powiatu IV kadencji 1189
     Skład Rady Powiatu III kadencji 1803
     Skład Rady Powiatu II kadencji 1537
   Plany posiedzeń Rady 4187
   Komisje Rady 5606
     Komisja Rewizyjna 2488
     Komisja Budżetu 2194
     Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu 2580
     Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1966
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2187
     Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa 1613
     Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 2070
   Kluby radnych 3424
     Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego 1901
     Klub Prawa i Sprawiedliwości 1472
     Klub Wspólnoty Samorządowej 1485
   Protokoły 5689
     Kadencja 2018 - 2023 363
     Kadencja 2014 - 2018 1809
     Kadencja 2010 - 2014 2372
     Kadencja 2006 - 2010 2754
     Kadencja 2002 - 2006 2376
   Interpelacje 630
     Kadencja 2018 - 2023 1187
   Sesje Rady Powiatu 1451
Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne
   Dokumenty 12494
     Statut Powiatu Częstochowskiego 3487
     Regulamin organizacyjny 4044
     Strategia Rozwoju Powiatu 2711
     Raport o stanie powiatu 70
   Inne 7387
   Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji 472
   Uchwały Rady Powiatu 12191
     Kadencja 2018 - 2023 511
    ›    Uchwały - rok 2018 668
    ›    Uchwały - rok 2019 1337
    ›    Uchwały - rok 2020 9
     Kadencja 2014 - 2018 2365
    ›    Uchwały - rok 2014 1471
    ›    Uchwały - rok 2015 4113
    ›    Uchwały - rok 2016 2572
    ›    Uchwały - rok 2017 2164
    ›    Uchwały - rok 2018 1243
     Kadencja 2010 - 2014 3004
    ›    Uchwały - rok 2010 3784
    ›    Uchwały - rok 2011 9371
    ›    Uchwały - rok 2012 6114
    ›    Uchwały - rok 2013 6082
    ›    Uchwały - rok 2014 4081
     Kadencja 2006 - 2010 3761
    ›    Uchwały - rok 2006 4534
    ›    Uchwały - rok 2007 12092
    ›    Uchwały - rok 2008 10207
    ›    Uchwały - rok 2009 10035
    ›    Uchwały - rok 2010 7226
    ›    Uchwały - rok 2003 9118
    ›    Uchwały - rok 2004 17054
    ›    Uchwały - rok 2002 6706
    ›    Uchwały - rok 2005 13924
     Kadencja 2002 - 2006 2295
    ›    Uchwały - rok 2006 10162
   Uchwały Zarządu Powiatu 7773
     Kadencja 2018 - 2023 667
    ›    Uchwały - rok 2018 535
    ›    Uchwały - rok 2019 2428
    ›    Uchwały - rok 2020 50
    ›    Uchwały - rok 2014 953
     Kadencja 2014 - 2018 2088
    ›    Uchwały - rok 2015 4200
    ›    Uchwały - rok 2016 2923
    ›    Uchwały - rok 2017 3507
    ›    Uchwały - rok 2018 2352
     Kadencja 2010 - 2014 2157
    ›    Uchwały - rok 2010 1809
    ›    Uchwały - rok 2011 10951
    ›    Uchwały - rok 2012 10355
    ›    Uchwały - rok 2013 8005
    ›    Uchwały - rok 2014 6619
     Kadencja 2006 - 2010 2005
    ›    Uchwały - rok 2006 2992
    ›    Uchwały - rok 2007 13154
    ›    Uchwały - rok 2008 9459
    ›    Uchwały - rok 2009 6020
    ›    Uchwały - rok 2010 9212
    ›    Uchwały - rok 2005 1280
    ›    Uchwały - rok 2004 1254
    ›    Uchwały - rok 2003 1300
    ›    Uchwały - rok 2002 819
    ›    Uchwały - rok 2006 10683
     Kadencja 2002 - 2006 1069
   Dzienniki urzędowe 2509
Finanse
   Budżet 6637
     Budżet 2020 193
     Budżet 2019 736
     Budżet 2018 954
     Budżet 2017 941
     Budżet 2016 1064
     Budżet 2015 1578
     Budżet 2014 2085
     Budżet 2013 2336
     Budżet 2012 2080
     Budżet 2011 2260
     Budżet 2010 2212
     Budżet 2009 2068
     Budżet 2008 1777
     Budżet 2007 2442
     Budżet 2006 1840
     Budżet 2005 1830
     Budżet 2004 1655
     Budżet 2003 1487
     Budżet 2002 1421
   Plany finansowe 3908
     Plany finansowe 2020 14
     Plany finansowe 2019 100
     Plany finansowe 2018 244
     Plany finansowe 2017 314
     Plany finansowe 2016 537
     Plany finansowe 2015 737
     Plany finansowe 2014 910
     Plany finansowe 2013 990
     Plany finansowe 2012 1091
     Plany finansowe 2011 1192
     Plany finansowe 2010 1275
     Plany finansowe 2009 1331
     Plany finansowe 2008 1174
     Plany finansowe 2007 1840
     Plany finansowe 2006 2470
     Plany finansowe 2005 3587
     Plany finansowe 2004 2099
     Plany finansowe 2003 1711
   Sprawozdania finansowe 3335
     Sprawozdania finansowe 2020 13
     Sprawozdania finansowe 2019 523
     Sprawozdania finansowe 2018 1144
     Sprawozdania finansowe 2017 1027
     Sprawozdania finansowe 2016 1818
     Sprawozdania finansowe 2015 2737
     Sprawozdania finansowe 2014 3154
     Sprawozdania finansowe 2013 3733
     Sprawozdania finansowe 2012 3426
     Sprawozdania finansowe 2011 1546
     Sprawozdania finansowe 2010 1270
   Majątek publiczny 3056
     Stan mienia komunalnego 2211
     Dług publiczny 1069
     Pomoc publiczna 876
     Ciężary publiczne 848
   Emisja obligacji komunalnych 2451
   Inne dokumenty 718
Załatwianie Spraw
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 41686
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 6398
     Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego 873
     Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2541
     Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 783
     Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1839
     Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów. 708
   Wydział Finansowy 4676
     Kasa starostwa 3441
   Wydział Geodezji i Kartografii 21900
     Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r. 1408
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 1307
     Scalenia gruntów 1412
     Lista rzeczoznawców majątkowych 258
     Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego 134
   Wydział Komunikacji 40270
    ›    Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania) 106154
     Rejestracja pojazdów 103629
    ›    Rejestracja nowego pojazdu 402
    ›    Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 1020
    ›    Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 407
    ›    Rejestracja pojazdu zabytkowego 83
    ›    Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej 71
    ›    Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych 126
    ›    Zgłoszenie zbycia pojazdu 269
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 280
    ›    Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie 190
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego 395
    ›    Wydawanie wtórnika nalepki na szybę 73
    ›    Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów 94
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu 117
    ›    Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu 83
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym 42
    ›    Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 39
    ›    Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu 26
    ›    Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu 73
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu 220
    ›    Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 26
     Prawa jazdy 68914
    ›    Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK) 45688
    ›    Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 4505
    ›    Wymiana karty motorowerowej na kat. AM 3999
    ›    Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych 2852
    ›    Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych 13947
    ›    Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem 4656
    ›    Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 4238
    ›    Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień 1863
    ›    Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk 137
    ›    Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi 104
     Zadania drogowe 604
    ›    Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych 443
    ›    Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 481
    ›    Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 245
     Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy 2673
    ›    Ośrodki Szkolenia Kierowców 206
    ›    Instruktorzy nauki jazdy 189
     Stacje kontroli pojazdów i diagności 517
    ›    Stacje Kontroli Pojazdów 241
    ›    Diagności 194
      Transport drogowy 5911
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy 985
    ›    Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego 974
    ›    Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) 1209
    ›    Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne. 1955
    ›    Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne 85
     Transport zbiorowy 830
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 13729
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 7184
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 84164
     Rok 2020 186
     Rok 2019 12337
     Rok 2018 17501
     Rok 2017 14425
     Rok 2016 17417
     Rok 2015 17765
     Rok 2014 33310
     Rok 2013 18768
     Rok 2012 21463
   Inne tryby zamówień 23934
     Rok 2020 215
     Rok 2019 20182
     Rok 2018 20704
     Rok 2017 26311
     Rok 2016 28208
     Rok 2015 36541
     Rok 2014 21247
     Rok 2013 3497
     Rok 2012 2869
   Plan zamówień publicznych 3891
Samorządowe Jednostki Organizacyjne
   Opieka społeczna i praca 14348
   Oświata 7872
   Transport i komunikacja 7375
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 6197
Inne
   Praca w Starostwie Powiatowym 113819
   Tablica ogłoszeń 71836
     Ogłoszenia - rok 2020 383
     Ogłoszenia - rok 2019 19149
     Ogłoszenia - rok 2018 17021
     Ogłoszenia - rok 2017 14897
     Ogłoszenia - rok 2016 19010
     Ogłoszenia - rok 2015 37601
     Ogłoszenia - rok 2014 27938
     Ogłoszenia - rok 2013 19135
     Ogłoszenia - rok 2012 18067
     Ogłoszenia - rok 2011 46596
     Ogłoszenia - rok 2010 34453
     Ogłoszenia - rok 2009 81983
     Ogłoszenia - rok 2008 20983
     Ogłoszenia - rok 2007 17154
     Ogłoszenia - rok 2006 10328
     Ogłoszenia - rok 2005 2843
     Ogłoszenia - rok 2004 4558
   Biuro Rzeczy Znalezionych 2520
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5165
   Prawo budowlane 2684
     Wykaz zgłoszeń budowy 6691
   Ewidencje i rejestry 2891
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 19052
     Adamowska Justyna 2778
     Andzel Adam 41
     Badora Agata 2101
     Badora Jacek 2971
     Banaszkiewicz Agnieszka 334
     Barańska-Bawor Magdalena 3182
     Bekus Joanna 2488
     Bernatek Agnieszka 2082
     Biedroń Agnieszka 2536
     Bojanowski Dariusz 183
     Boral Eugeniusz 2263
     Borowiecka Anna 4701
     Boryn Małgorzata 2759
     Brewczyńska-Jeziak Magdalena 432
     Bryś Szymon 2147
     Bryk-Marek Anna 35
     Budzyńska Magdalena 20
     Bulicz Martyna 34
     Burzyńska Lidia 3361
     Całusińska Urszula 3264
     Chejduk Agnieszka 21
     Chmielowska Agata 5094
     Chudzik Mieczysław 6569
     Chyra Artur 20
     Ciastko Tadeusz 2283
     Cierkosz Artur 2367
     Cierpiał Andrzej 2266
     Cierpiał Sebastian 261
     Ciniewska Iwona 1896
     Cupiał Andrzej 1434
     Ćwiek Małgorzata 2729
     Danielewska Agnieszka 243
     Derda Elżbieta 21
     Deska Katarzyna 299
     Drobina Joanna 740
     Dudek-Ułamek Magdalena 2519
     Dul Mirosław 3015
     Dworakowska Edyta 15
     Dyner Grzegorz 2722
     Dyńska Halina 2112
     Dziewior Anna 2321
     Dziura Marianna 2299
     Dzwonnik Michał 60
     Figzał Wioleta 1565
     Flaczyk Aldona 19
     Foltyńska Renata 533
     Gębski Krzysztof 384
     Gębski Zdzisław 556
     Giulivi Monika 2119
     Goldsztajn Andrzej 4064
     Góral Mirosława 1422
     Grobelak Justyna 96
     Gryc Aneta 34
     Grzyb Izabela 2725
     Haładyn Joanna Alina 2892
     Harciarek Klaudyna 278
     Hupa Dominik 32
     Huras-Skorupa Aneta 2443
     Hyla Roman 1900
     Idziak Renata 2510
     Janowski Maciej 269
     Janicka Dorota 2231
     Janik Sylwia 2021
     Jarosz Mariusz 2160
     Jaruga Adam 282
     Jelonek Gwidon 356
     Jeziak Patryk 799
     Jędrzejczyk Magdalena 1788
     Jędrzejczyk Piotr 348
     Jura Andrzej 383
     Jura Ewa 2154
     Juszczyk Mariola 2784
     Juszczyk Teresa 2487
     Kamińska Beata 2758
     Kaniowska Monika 1497
     Kapica Katarzyna 205
     Kasiura Henryk 6569
     Kiedrzyn Patrycja 1959
     Kielan Agnieszka 2180
     Kiesiak Magdalena 19
     Kitlińska Dominika 145
     Kleszcz Włodzimierz 3216
     Knapik Grażyna 2916
     Knapik Sylwia 1799
     Knopik Magdalena 2214
     Knysak Robert 302
     Kocyga Bartłomiej 1686
     Kokoszka Katarzyna 2625
     Kokoszka Konrad 106
     Kołodziej Jolanta 2036
     Kopel Miłosz 2512
     Kosielak Monika 415
     Kosińska-Bus Barbara 2020
     Koszała Beata 1211
     Kowalska-Fert Anna 38
     Kozieł Kordian 3024
     Kozieł Edyta 225
     Krajewska Małgorzata 2103
     Krakowian Janusz 5473
     Krasoń Małgorzata 2568
     Krawczyk Leonard 2525
     Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta 1537
     Kubat Andrzej 4683
     Kubat-Miedzińska Ewa 5167
     Kuk Małgorzata 4874
     Kula Mirosław 85
     Kulesza Sylwia 407
     Kulwas Zbigniew 3646
     Kurkowski Piotr 1605
     Kuścik Agnieszka 2111
     Kuta Justyna 21
     Kuta Maria 2224
     Kwapisz Justyna 1747
     Kwasek Dorota 2137
     Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta 2467
     Lara Bożena 214
     Laskowska Alicja 1414
     Lisowska Patrycja 19
     Lubas Marzena 2500
     Łaban Anna 1958
     Łągiewka Elżbieta 233
     Łysek Ilona 1198
     Maciążka Magdalena 237
     Madej Jolanta 3986
     Major Anna 2504
     Makowiejczuk Rafał 3772
     Maniszewska Marzena 3844
     Marek Katarzyna 1788
     Markowski Adam 359
     Marzec Iwona 22
     Matuszczak Ewa 1850
     Maziarska Grażyna 370
     Miarzyński Jan 4101
     Michalik Jan 1782
     Michałek-Brzozowska Agnieszka 158
     Mielczarek Bogusław 1385
     Mikuła Katarzyna 277
     Minkina Katarzyna 40
     Mizera Barbara 1912
     Morawiec Mirosław 2052
     Morzyk Adam 2755
     Mrowiec Justyna 249
     Mrozek Małgorzata 1582
     Mszyca Agnieszka 1786
     Muś Marta 25
     Nabiałczyk Krzysztof 1157
     Niedziela Paula 303
     Nietyksza Wojciech 1742
     Nocuń Katarzyna 2303
     Ociepa Małgorzata 2401
     Olszewska-Bąk Urszula 3533
     Operacz Angelika 22
     Osadnik-Trzepizur Agata 3117
     Ostalski Karol 2556
     Owczarek Aleksandra 2293
     Palutek Ignacy 2108
     Patorski Andrzej 1345
     Pawlik Magda 19
     Peryga-Kołaczyk Katarzyna 1842
     Pielka Małgorzata 20
     Pilarska Marta 2680
     Pluta Karolina 21
     Pluta Marta 1935
     Polanowska Dorota 1915
     Popławska Anna 20
     Pruciak Sławomir 2081
     Przybylski Janusz 1812
     Radkowska Ewa 2093
     Rataj Agnieszka 1909
     Ratman Dominika 1628
     Rembielak-Kucharska Marta 1999
     Rodak Wiesława 1603
     Rogacz Iwona 2173
     Rother Antoni 2067
     Różycka Agata 1809
     Rudnicka Magdalena 32
     Ryczkowska Sylwia 20
     Rydzek Jarosław 2929
     Sapała Ewelina 20
     Sikorski Adam 17
     Siudeja Dariusz 2236
     Skorupa Martyna 20
     Smela Krzysztof 4333
     Smolarski Leonard 959
     Sobel Henryk 3647
     Sobel Małgorzata 215
     Socha Wojciech 1184
     Sochacka Helena 2507
     Sochacz Anna 929
     Sowińska Róża 1774
     Sójka Dawid 370
     Starczewska Anna 1707
     Stefaniak Agnieszka 1505
     Stefaniak Tomasz 1762
     Stępień Maria 2018
     Stępień Marian 3680
     Stypka Grzegorz 1380
     Synowiec Anna 2261
     Synowiec Wojciech 2241
     Szabat Marta 16
     Szczurko Joanna 267
     Ślusarek Nina 2568
     Świątkowska Iwona 1786
     Świtycz Tomasz 2468
     Taczkowska Grażyna 1401
     Tagowska-Kowalik Martyna 2935
     Tanasiewicz Dagmara 1298
     Terlicka Renata 2209
     Toczko Krzysztof 3342
     Tomczyk Mariola 1785
     Tomza Danuta 255
     Tukaj Ewelina 1662
     Ujma Anetta 46
     Urbaniak Janusz 22
     Waryś Edyta 2753
     Wawszczak Agnieszka 1458
     Wenda Hubert 608
     Widerska-Kowalczyk Anna 2661
     Wierzbińska Edyta 227
     Wilk Dorota 2046
     Wiśniewski Leszek 1976
     Witkowska Patrycja 2636
     Wochal Adam 2591
     Woźnica Justyna 1852
     Woźnica Patryk 27
     Wrona Magdalena 2829
     Wysmołek Marta 20
     Zalejska-Gorgól Anita 2223
     Zasępa Jacek 2614
   Ochrona danych osobowych 349
   Kontrole 3918
     Kontrola zarządcza 3266
   Informacja publiczna 739
     Oświata 213
   Petycje 1334
     Petycje - 2017 872
   Archiwalny rejestr zmian 4138
   Redakcja BIP 10413