główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN3565180
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ428877
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona główna 428877
   Dane teleadresowe 41119
   Atrybuty multimedialne 7145
   Konta bankowe 13292
   Podstawy prawne funkcjonowania 31191
Wybory Samorządowe
   Wybory Samorządowe - rok 2018 9159
Struktura Organizacyjna
   Zarząd Powiatu 25426
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 30958
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 16876
   Wydział Finansowy 11480
   Wydział Geodezji i Kartografii 36939
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 11999
   Wydział Komunikacji 37769
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 16720
   Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem 12946
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 13699
     Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty 5105
   Zespół Radców Prawnych 10292
   Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 3982
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6268
   Biuro prasowe 3209
   Inspektor ochrony danych 1026
   Samodzielne stanowisko ds. BHP 382
Rada Powiatu
   Dane teleadresowe 16273
   Skład Rady Powiatu 15530
     Skład Rady Powiatu VI kadencji 3871
     Skład Rady Powiatu V kadencji 479
     Skład Rady Powiatu IV kadencji 1349
     Skład Rady Powiatu III kadencji 1929
     Skład Rady Powiatu II kadencji 1668
   Plany posiedzeń Rady 4528
   Komisje Rady 5913
     Komisja Rewizyjna 2586
     Komisja Budżetu 2284
     Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu 2694
     Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2089
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2292
     Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa 1699
     Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 2193
   Kluby radnych 3620
     Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego 2007
     Klub Prawa i Sprawiedliwości 1597
     Klub Wspólnoty Samorządowej 1596
   Protokoły 5882
     Kadencja 2018 - 2023 516
     Kadencja 2014 - 2018 1882
     Kadencja 2010 - 2014 2418
     Kadencja 2006 - 2010 2818
     Kadencja 2002 - 2006 2423
   Interpelacje 810
     Kadencja 2018 - 2023 1503
   Sesje Rady Powiatu 2004
Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne
   Dokumenty 13055
     Statut Powiatu Częstochowskiego 3682
     Regulamin organizacyjny 4354
     Strategia Rozwoju Powiatu 3060
     Raport o stanie powiatu 184
   Inne 7592
   Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji 612
   Uchwały Rady Powiatu 12611
     Kadencja 2018 - 2023 788
    ›    Uchwały - rok 2018 1074
    ›    Uchwały - rok 2019 2374
    ›    Uchwały - rok 2020 889
     Kadencja 2014 - 2018 2445
    ›    Uchwały - rok 2014 1720
    ›    Uchwały - rok 2015 4960
    ›    Uchwały - rok 2016 3246
    ›    Uchwały - rok 2017 2980
    ›    Uchwały - rok 2018 1855
     Kadencja 2010 - 2014 3077
    ›    Uchwały - rok 2010 4069
    ›    Uchwały - rok 2011 10126
    ›    Uchwały - rok 2012 6659
    ›    Uchwały - rok 2013 6738
    ›    Uchwały - rok 2014 4673
     Kadencja 2006 - 2010 3826
    ›    Uchwały - rok 2006 4853
    ›    Uchwały - rok 2007 13001
    ›    Uchwały - rok 2008 11013
    ›    Uchwały - rok 2009 10901
    ›    Uchwały - rok 2010 7760
    ›    Uchwały - rok 2003 9620
    ›    Uchwały - rok 2004 17950
    ›    Uchwały - rok 2002 7035
    ›    Uchwały - rok 2005 14804
     Kadencja 2002 - 2006 2355
    ›    Uchwały - rok 2006 10934
   Uchwały Zarządu Powiatu 8330
     Kadencja 2018 - 2023 1081
    ›    Uchwały - rok 2018 906
    ›    Uchwały - rok 2019 4218
    ›    Uchwały - rok 2020 1890
    ›    Uchwały - rok 2014 1054
     Kadencja 2014 - 2018 2215
    ›    Uchwały - rok 2015 5018
    ›    Uchwały - rok 2016 3604
    ›    Uchwały - rok 2017 4863
    ›    Uchwały - rok 2018 3469
     Kadencja 2010 - 2014 2216
    ›    Uchwały - rok 2010 1904
    ›    Uchwały - rok 2011 11466
    ›    Uchwały - rok 2012 11130
    ›    Uchwały - rok 2013 8803
    ›    Uchwały - rok 2014 7375
     Kadencja 2006 - 2010 2063
    ›    Uchwały - rok 2006 3218
    ›    Uchwały - rok 2007 14244
    ›    Uchwały - rok 2008 10128
    ›    Uchwały - rok 2009 6286
    ›    Uchwały - rok 2010 9838
    ›    Uchwały - rok 2005 1335
    ›    Uchwały - rok 2004 1315
    ›    Uchwały - rok 2003 1368
    ›    Uchwały - rok 2002 884
    ›    Uchwały - rok 2006 11406
     Kadencja 2002 - 2006 1126
   Dzienniki urzędowe 2646
Finanse
   Budżet 7004
     Budżet 2020 612
     Budżet 2019 1101
     Budżet 2018 1227
     Budżet 2017 1140
     Budżet 2016 1208
     Budżet 2015 1777
     Budżet 2014 2204
     Budżet 2013 2432
     Budżet 2012 2135
     Budżet 2011 2318
     Budżet 2010 2261
     Budżet 2009 2128
     Budżet 2008 1835
     Budżet 2007 2502
     Budżet 2006 1892
     Budżet 2005 1883
     Budżet 2004 1715
     Budżet 2003 1549
     Budżet 2002 1476
   Plany finansowe 4067
     Plany finansowe 2020 133
     Plany finansowe 2019 168
     Plany finansowe 2018 309
     Plany finansowe 2017 378
     Plany finansowe 2016 584
     Plany finansowe 2015 791
     Plany finansowe 2014 953
     Plany finansowe 2013 1035
     Plany finansowe 2012 1146
     Plany finansowe 2011 1248
     Plany finansowe 2010 1325
     Plany finansowe 2009 1391
     Plany finansowe 2008 1234
     Plany finansowe 2007 1890
     Plany finansowe 2006 2546
     Plany finansowe 2005 3675
     Plany finansowe 2004 2155
     Plany finansowe 2003 1770
   Sprawozdania finansowe 3608
     Sprawozdania finansowe 2020 257
     Sprawozdania finansowe 2019 1177
     Sprawozdania finansowe 2018 1749
     Sprawozdania finansowe 2017 1526
     Sprawozdania finansowe 2016 2281
     Sprawozdania finansowe 2015 3234
     Sprawozdania finansowe 2014 3492
     Sprawozdania finansowe 2013 3993
     Sprawozdania finansowe 2012 3650
     Sprawozdania finansowe 2011 1648
     Sprawozdania finansowe 2010 1336
   Majątek publiczny 3199
     Stan mienia komunalnego 2394
     Dług publiczny 1128
     Pomoc publiczna 933
     Ciężary publiczne 914
   Emisja obligacji komunalnych 2605
   Inne dokumenty 1034
Załatwianie Spraw
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 50188
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 6806
     Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego 995
     Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 2647
     Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 880
     Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1936
     Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów. 948
   Wydział Finansowy 5226
     Kasa starostwa 4645
   Wydział Geodezji i Kartografii 29683
     Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r. 1652
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 1963
     Scalenia gruntów 2469
     Lista rzeczoznawców majątkowych 518
     Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego 232
   Wydział Komunikacji 67183
    ›    Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania) 107080
     Rejestracja pojazdów 116670
    ›    Rejestracja nowego pojazdu 2023
    ›    Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 4796
    ›    Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 3633
    ›    Rejestracja pojazdu zabytkowego 300
    ›    Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej 288
    ›    Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych 855
    ›    Zgłoszenie zbycia pojazdu 3555
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 2664
    ›    Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie 425
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego 4007
    ›    Wydawanie wtórnika nalepki na szybę 309
    ›    Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów 611
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu 707
    ›    Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu 389
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym 169
    ›    Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 149
    ›    Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu 233
    ›    Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu 375
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu 407
    ›    Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 297
    ›    Zgłoszenie nabycia pojazdu 1390
     Prawa jazdy 72742
    ›    Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK) 48004
    ›    Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 4722
    ›    Wymiana karty motorowerowej na kat. AM 4252
    ›    Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych 3182
    ›    Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych 15312
    ›    Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem 5294
    ›    Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 4566
    ›    Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień 2043
    ›    Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk 360
    ›    Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi 414
    ›    Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski 81
     Zarządzanie Ruchem i Drogowinctwo 880
    ›    Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych 582
    ›    Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 725
    ›    Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 338
     Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy 2945
    ›    Ośrodki Szkolenia Kierowców 340
    ›    Instruktorzy nauki jazdy 327
     Stacje kontroli pojazdów i diagności 916
    ›    Stacje Kontroli Pojazdów 364
    ›    Diagności 381
      Transport drogowy 6309
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy 1180
    ›    Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego 1141
    ›    Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) 1382
    ›    Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne. 2190
    ›    Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne 214
     Transport zbiorowy 1016
     Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców 137
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 16799
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 7830
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 87827
     Rok 2020 7050
     Rok 2019 13542
     Rok 2018 18382
     Rok 2017 14694
     Rok 2016 18174
     Rok 2015 18755
     Rok 2014 33795
     Rok 2013 19220
     Rok 2012 21956
   Inne tryby zamówień 25743
     Rok 2020 7103
     Rok 2019 20900
     Rok 2018 21093
     Rok 2017 26731
     Rok 2016 28485
     Rok 2015 37524
     Rok 2014 21465
     Rok 2013 3557
     Rok 2012 2938
   Plan zamówień publicznych 4246
Samorządowe Jednostki Organizacyjne
   Opieka społeczna i praca 14777
   Oświata 8187
   Transport i komunikacja 7686
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 7925
Inne
   Praca w Starostwie Powiatowym 123879
   Tablica ogłoszeń 74421
     Ogłoszenia - rok 2020 6989
     Ogłoszenia - rok 2019 21280
     Ogłoszenia - rok 2018 18408
     Ogłoszenia - rok 2017 15921
     Ogłoszenia - rok 2016 20045
     Ogłoszenia - rok 2015 39188
     Ogłoszenia - rok 2014 28692
     Ogłoszenia - rok 2013 19670
     Ogłoszenia - rok 2012 18467
     Ogłoszenia - rok 2011 47007
     Ogłoszenia - rok 2010 35049
     Ogłoszenia - rok 2009 82676
     Ogłoszenia - rok 2008 21390
     Ogłoszenia - rok 2007 17475
     Ogłoszenia - rok 2006 10487
     Ogłoszenia - rok 2005 2907
     Ogłoszenia - rok 2004 4694
   Biuro Rzeczy Znalezionych 4510
   Informacje o środowisku i jego ochronie 5375
   Prawo budowlane 3180
     Wykaz zgłoszeń budowy 7267
   Ewidencje i rejestry 3543
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 20120
     Adamowska Justyna 2920
     Andzel Adam 179
     Badora Agata 2224
     Badora Jacek 3142
     Banaszkiewicz Agnieszka 458
     Barańska-Bawor Magdalena 3358
     Bekus Joanna 2616
     Bernatek Agnieszka 2250
     Biedroń Agnieszka 2656
     Bojanowski Dariusz 267
     Boral Eugeniusz 2341
     Borowiecka Anna 4847
     Boryn Małgorzata 2879
     Brewczyńska-Jeziak Magdalena 578
     Bryś Szymon 2976
     Bryk-Marek Anna 139
     Budzyńska Magdalena 125
     Bulicz Martyna 116
     Burzyńska Lidia 3490
     Całusińska Urszula 3430
     Chejduk Agnieszka 92
     Chmielowska Agata 5341
     Chudzik Mieczysław 6766
     Chyra Artur 87
     Ciastko Tadeusz 2403
     Cierkosz Artur 2453
     Cierpiał Andrzej 2399
     Cierpiał Sebastian 400
     Ciniewska Iwona 1993
     Cupiał Andrzej 1552
     Ćwiek Małgorzata 2895
     Danielewska Agnieszka 329
     Derda Elżbieta 94
     Deska Katarzyna 417
     Drobina Joanna 866
     Dudek-Ułamek Magdalena 2601
     Dul Mirosław 3190
     Dworakowska Edyta 77
     Dyner Grzegorz 2840
     Dyńska Halina 2216
     Dziewior Anna 2478
     Dziura Marianna 2429
     Dzwonnik Michał 168
     Figzał Wioleta 1665
     Flaczyk Aldona 94
     Foltyńska Renata 660
     Gębski Krzysztof 537
     Gębski Zdzisław 695
     Giulivi Monika 2205
     Goldsztajn Andrzej 4196
     Góral Mirosława 1534
     Grobelak Justyna 226
     Gryc Aneta 135
     Grzyb Izabela 2829
     Haładyn Joanna Alina 3012
     Harciarek Klaudyna 362
     Hupa Dominik 111
     Huras-Skorupa Aneta 2571
     Hyla Roman 1988
     Idziak Renata 2615
     Janowski Maciej 518
     Janicka Dorota 2307
     Janik Sylwia 2112
     Jarosz Mariusz 2262
     Jaruga Adam 452
     Jelonek Gwidon 566
     Jeziak Patryk 934
     Jędrzejczyk Magdalena 1901
     Jędrzejczyk Piotr 488
     Jura Andrzej 504
     Jura Ewa 2282
     Juszczyk Mariola 2904
     Juszczyk Teresa 2572
     Kamińska Beata 2879
     Kaniowska Monika 1582
     Kapica Katarzyna 356
     Kasiura Henryk 6879
     Kiedrzyn Patrycja 2082
     Kielan Agnieszka 2334
     Kiesiak Magdalena 65
     Kitlińska Dominika 222
     Kleszcz Włodzimierz 3345
     Knapik Grażyna 3023
     Knapik Sylwia 1883
     Knopik Magdalena 2302
     Knysak Robert 450
     Kocyga Bartłomiej 1897
     Kokoszka Katarzyna 2719
     Kokoszka Konrad 178
     Kołodziej Jolanta 2131
     Kopel Miłosz 2595
     Kosielak Monika 592
     Kosińska-Bus Barbara 2146
     Koszała Beata 1303
     Kowalska-Fert Anna 97
     Kozieł Kordian 3107
     Kozieł Edyta 311
     Krajewska Małgorzata 2208
     Krakowian Janusz 5664
     Krasoń Małgorzata 2654
     Krawczyk Leonard 2626
     Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta 1640
     Kubat Andrzej 4953
     Kubat-Miedzińska Ewa 5337
     Kuk Małgorzata 5086
     Kula Mirosław 171
     Kulesza Sylwia 519
     Kulwas Zbigniew 3795
     Kurkowski Piotr 1704
     Kuścik Agnieszka 2199
     Kuta Justyna 71
     Kuta Maria 2332
     Kwapisz Justyna 1835
     Kwasek Dorota 2224
     Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta 2560
     Lara Bożena 329
     Laskowska Alicja 1480
     Lisowska Patrycja 120
     Lubas Marzena 2596
     Łaban Anna 2036
     Łągiewka Elżbieta 357
     Łysek Ilona 1254
     Maciążka Magdalena 374
     Madej Jolanta 4209
     Major Anna 2588
     Makowiejczuk Rafał 3957
     Maniszewska Marzena 3961
     Marek Katarzyna 1870
     Markowski Adam 554
     Marzec Iwona 83
     Matuszczak Ewa 1925
     Maziarska Grażyna 442
     Miarzyński Jan 4350
     Michalik Jan 1874
     Michałek-Brzozowska Agnieszka 220
     Mielczarek Bogusław 1476
     Mikuła Katarzyna 342
     Minkina Katarzyna 94
     Mizera Barbara 2001
     Morawiec Mirosław 2170
     Morzyk Adam 3019
     Mrowiec Justyna 307
     Mrozek Małgorzata 1673
     Mszyca Agnieszka 1896
     Muś Marta 86
     Nabiałczyk Krzysztof 1272
     Niedziela Paula 382
     Nietyksza Wojciech 1815
     Nocuń Katarzyna 2420
     Ociepa Małgorzata 2483
     Olszewska-Bąk Urszula 3624
     Operacz Angelika 76
     Osadnik-Trzepizur Agata 3258
     Ostalski Karol 2717
     Owczarek Aleksandra 2364
     Palutek Ignacy 2241
     Patorski Andrzej 1411
     Pawlik Magda 68
     Peryga-Kołaczyk Katarzyna 1943
     Pielka Małgorzata 73
     Pilarska Marta 2772
     Pluta Karolina 81
     Pluta Marta 2021
     Polanowska Dorota 2006
     Popławska Anna 72
     Pruciak Sławomir 2158
     Przybylski Janusz 1892
     Radkowska Ewa 2182
     Rataj Agnieszka 2011
     Ratman Dominika 1692
     Rembielak-Kucharska Marta 2069
     Rodak Wiesława 1753
     Rogacz Iwona 2253
     Rother Antoni 2150
     Różycka Agata 1906
     Rudnicka Magdalena 107
     Ryczkowska Sylwia 71
     Rydzek Jarosław 3075
     Sapała Ewelina 63
     Sikorski Adam 68
     Siudeja Dariusz 2335
     Skorupa Martyna 72
     Smela Krzysztof 5087
     Smolarski Leonard 1096
     Sobel Henryk 3799
     Sobel Małgorzata 303
     Socha Wojciech 1293
     Sochacka Helena 2615
     Sochacz Anna 1033
     Sowińska Róża 1822
     Sójka Dawid 473
     Starczewska Anna 1766
     Stefaniak Agnieszka 1570
     Stefaniak Tomasz 1866
     Stępień Maria 2128
     Stępień Marian 3816
     Stypka Grzegorz 1444
     Synowiec Anna 2348
     Synowiec Wojciech 2345
     Szabat Marta 60
     Szczurko Joanna 339
     Ślusarek Nina 2632
     Świątkowska Iwona 1851
     Świtycz Tomasz 2530
     Taczkowska Grażyna 1476
     Tagowska-Kowalik Martyna 3007
     Tanasiewicz Dagmara 1366
     Terlicka Renata 2286
     Toczko Krzysztof 3503
     Tomczyk Mariola 1873
     Tomza Danuta 411
     Tukaj Ewelina 1726
     Ujma Anetta 195
     Urbaniak Janusz 70
     Waryś Edyta 2882
     Wawszczak Agnieszka 1550
     Wenda Hubert 678
     Widerska-Kowalczyk Anna 2858
     Wierzbińska Edyta 352
     Wilk Dorota 2150
     Wiśniewski Leszek 2083
     Witkowska Patrycja 2749
     Wochal Adam 2711
     Woźnica Justyna 1941
     Woźnica Patryk 119
     Wrona Magdalena 2958
     Wysmołek Marta 86
     Zalejska-Gorgól Anita 2329
     Zasępa Jacek 2779
   Ochrona danych osobowych 453
   Kontrole 4105
     Kontrola zarządcza 3631
   Informacja publiczna 979
     Oświata 291
   Petycje 1547
     Petycje - 2017 1055
     Petycje - 2018 61
     Petycje - 2019 116
     Petycje - 2020 127
   Archiwalny rejestr zmian 4286
   Redakcja BIP 10599