główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-09-25 12:09
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka obecnie obręb ewidencyjny Koniecpol Miasto, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, ustalonego w dniu 25.07.2019 roku ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego nr GK.6821.1.4.2017. . Dodatkowy opis redaktora: dodano załączniki
Wykonanie: Miłosz Kopel
2. Data: 2020-09-25 12:09
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka obecnie obręb ewidencyjny Koniecpol Miasto, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, ustalonego w dniu 25.07.2019 roku ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego nr GK.6821.1.4.2017.
Wykonanie: Miłosz Kopel
3. Data: 2020-09-24 14:12
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z treścią ogłoszenia
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
4. Data: 2020-09-24 14:11
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
5. Data: 2020-09-24 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony nt.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego”. Dodatkowy opis redaktora: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami
Wykonanie: Dominika Ratman
6. Data: 2020-09-24 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony nt.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego”. Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Dominika Ratman
7. Data: 2020-09-24 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony nt.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego”
Wykonanie: Dominika Ratman
8. Data: 2020-09-24 11:36
Dział: Inne > Praca w Starostwie Powiatowym
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Dodatkowy opis redaktora: wyniki naboru
Wykonanie: Artur Cierkosz
9. Data: 2020-09-24 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Inne tryby zamówień > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nt.: „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru prac geodezyjnych dot. scalenia gruntów na obiekcie Nakło gm. Lelów” . Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Dominika Ratman
10. Data: 2020-09-24 10:33
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 426/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie użyczenia placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Powiat Częstochowski ruchomości będących własność Powiatu
Wykonanie: Patrycja Lisowska
11. Data: 2020-09-24 10:33
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 426/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie użyczenia placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Powiat Częstochowski ruchomości będących własność Powiatu
Wykonanie: Patrycja Lisowska
12. Data: 2020-09-24 10:33
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 426/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie użyczenia placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Powiat Częstochowski ruchomości będących własność Powiatu
Wykonanie: Patrycja Lisowska
13. Data: 2020-09-24 10:32
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 426/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie użyczenia placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Powiat Częstochowski ruchomości będących własność Powiatu
Wykonanie: Patrycja Lisowska
14. Data: 2020-09-24 10:32
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 426/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie użyczenia placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Powiat Częstochowski ruchomości będących własność Powiatu
Wykonanie: Patrycja Lisowska
15. Data: 2020-09-24 10:32
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 426/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie użyczenia placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Powiat Częstochowski ruchomości będących własność Powiatu
Wykonanie: Patrycja Lisowska
16. Data: 2020-09-24 10:32
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 426/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie użyczenia placówkom opiekuńczo - wychowawczym prowadzonym przez Powiat Częstochowski ruchomości będących własność Powiatu
Wykonanie: Patrycja Lisowska
17. Data: 2020-09-24 10:09
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 425/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie użyczenia rodzinom zastępczym ruchomości będących własnością Powiatu
Wykonanie: Patrycja Lisowska
18. Data: 2020-09-24 10:09
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 425/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie użyczenia rodzinom zastępczym ruchomości będących własnością Powiatu
Wykonanie: Patrycja Lisowska
19. Data: 2020-09-24 09:15
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja dostępności. Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja publikacji
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
20. Data: 2020-09-23 15:09
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja dostępności. Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja informacji
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
21. Data: 2020-09-23 14:02
Dział: Załatwianie Spraw > Wydział Komunikacji > Zarządzanie Ruchem i Drogowinctwo >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzanie Ruchem i Drogownictwo . Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja stanowisk
Wykonanie: Paula Niedziela
22. Data: 2020-09-23 14:01
Dział: Struktura Organizacyjna > Wydział Komunikacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydział Komunikacji. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja stanowisk
Wykonanie: Paula Niedziela
23. Data: 2020-09-23 12:22
Dział: Załatwianie Spraw > Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa > Scalenia gruntów >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o terminie zapoznania uczestników scalenia gruntów z wynikami szacunku gruntów w obrębie Widzów gmina Kruszyna. Dodatkowy opis redaktora: Zawiadomienie o terminie zapoznania uczestników scalenia gruntów z wynikami szacunku gruntów w obrębie Widzów gmina Kruszyna
Wykonanie: Miłosz Kopel
24. Data: 2020-09-23 12:21
Dział: Załatwianie Spraw > Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa > Scalenia gruntów >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o terminie zapoznania uczestników scalenia gruntów z wynikami szacunku gruntów w obrębie Widzów gmina Kruszyna
Wykonanie: Miłosz Kopel
25. Data: 2020-09-23 11:49
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 422/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Janów do kategorii dróg gminnych.. Dodatkowy opis redaktora: dołączono plik-Uchwała Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Paula Niedziela
26. Data: 2020-09-23 11:46
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 421/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej na terenie gminy Janów do kategorii dróg gminnych.. Dodatkowy opis redaktora: dołączenie pisma - Uchwały Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Paula Niedziela
27. Data: 2020-09-23 11:09
Dział: Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności BIP
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja dostępności strony Podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
28. Data: 2020-09-22 12:19
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Wykonanie: Miłosz Kopel
29. Data: 2020-09-22 12:18
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia
Wykonanie: Miłosz Kopel
30. Data: 2020-09-21 16:34
Dział: Inne > Prawo budowlane > Wykaz zgłoszeń budowy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz zgłoszeń budowy 2020 r.. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja artykułu: Wykaz zgłoszeń budowy 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz