główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-08-21 12:30
Dział: Struktura Organizacyjna > Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem. Dodatkowy opis redaktora: Od 1 sierpnia dokonano zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa
Wykonanie: Magdalena Jędrzejczyk
2. Data: 2019-08-21 10:13
Dział: Załatwianie Spraw > Wydział Geodezji i Kartografii
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Załatwianie spraw. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Adam Sikorski
3. Data: 2019-08-21 10:12
Dział: Struktura Organizacyjna > Wydział Geodezji i Kartografii
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydział Geodezji i Kartografii. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja danych
Wykonanie: Adam Sikorski
4. Data: 2019-08-21 09:18
Dział: Załatwianie Spraw > Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa > Scalenia gruntów >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o terminie zebrania dot. scalania gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów, którego celem będzie wyrażenie w formie uchwały zgody na szacunek gruntów - drugi termin. Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Katarzyna Minkina
5. Data: 2019-08-21 09:17
Dział: Załatwianie Spraw > Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa > Scalenia gruntów >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o terminie zebrania dot. scalania gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów, którego celem będzie wyrażenie w formie uchwały zgody na szacunek gruntów - drugi termin
Wykonanie: Katarzyna Minkina
6. Data: 2019-08-20 13:16
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach dotyczących ustalenia przebiegu granic działki nr 13 z dz. 12/2, 14 w obrębie ewidencyjnym Radostków Kolonia gm. Mykanów. Dodatkowy opis redaktora: dodanie załączników
Wykonanie: Adam Sikorski
7. Data: 2019-08-20 13:16
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach dotyczących ustalenia przebiegu granic działki nr 13 z dz. 12/2, 14 w obrębie ewidencyjnym Radostków Kolonia gm. Mykanów
Wykonanie: Adam Sikorski
8. Data: 2019-08-20 08:49
Dział: Inne > Prawo budowlane > Wykaz zgłoszeń budowy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz zgłoszeń budowy 2019r.. Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano załącznik z wykazem zgłoszeń
Wykonanie: Agnieszka Michałek-Brzozowska
9. Data: 2019-08-14 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Szkolna 44 - 2 części . Dodatkowy opis redaktora: Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Wykonanie: Dominika Ratman
10. Data: 2019-08-14 08:36
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P. Jarosława Nowaka w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną, tj. odprowadzenie do kanału Kopanka wód opadowych i roztopowych. . Dodatkowy opis redaktora: zawiadomienie
Wykonanie: Mirosław Morawiec
11. Data: 2019-08-14 08:34
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P. Jarosława Nowaka w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną, tj. odprowadzenie do kanału Kopanka wód opadowych i roztopowych.
Wykonanie: Mirosław Morawiec
12. Data: 2019-08-13 11:37
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust.1 i 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 2204 z późn. zm.), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 576, położonej w obrębie Kamienica Polska, gm. Kamienica Polska, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości kabla średniego napięcia i stanowiska słupowego średniego napięcia służących do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.. Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Katarzyna Minkina
13. Data: 2019-08-13 11:36
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, w trybie przepisu art. 124 ust.1 i 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 2204 z późn. zm.), sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka numerem ewidencyjnym 576, położonej w obrębie Kamienica Polska, gm. Kamienica Polska, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na tej nieruchomości kabla średniego napięcia i stanowiska słupowego średniego napięcia służących do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.
Wykonanie: Katarzyna Minkina
14. Data: 2019-08-12 14:56
Dział: Inne > Praca w Starostwie Powiatowym
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko podinspektora / inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Częstochowie - Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu.
Wykonanie: Miłosz Kopel
15. Data: 2019-08-12 14:56
Dział: Inne > Praca w Starostwie Powiatowym
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko podinspektora / inspektora w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Częstochowie - Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu.. Dodatkowy opis redaktora: Wynik naboru
Wykonanie: Miłosz Kopel
16. Data: 2019-08-12 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie gmin Mykanów, Janów i Mstów - 7 części. Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Dominika Ratman
17. Data: 2019-08-12 14:06
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki 2081 obr. Kłomnice gm. Kłomnice z działką 2082 obr. Kłomnice gm. Kłomnice.. Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Adam Sikorski
18. Data: 2019-08-12 14:06
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki 2081 obr. Kłomnice gm. Kłomnice z działką 2082 obr. Kłomnice gm. Kłomnice.
Wykonanie: Adam Sikorski
19. Data: 2019-08-12 10:17
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1559/1 i 1559/2 znajdujących się w gminie Lelów w obrębie Nakło z działkami sąsiadującymi nr 1560 i 1564.. Dodatkowy opis redaktora: dodanie załączników
Wykonanie: Adam Sikorski
20. Data: 2019-08-12 10:17
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 1559/1 i 1559/2 znajdujących się w gminie Lelów w obrębie Nakło z działkami sąsiadującymi nr 1560 i 1564.
Wykonanie: Adam Sikorski
21. Data: 2019-08-09 13:41
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 164 /2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
22. Data: 2019-08-09 13:41
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 164 /2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
23. Data: 2019-08-09 13:41
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 164 /2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
24. Data: 2019-08-09 13:40
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 164 /2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
25. Data: 2019-08-09 13:37
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 163 /2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
26. Data: 2019-08-09 13:37
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 163 /2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
27. Data: 2019-08-09 13:37
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 163 /2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
28. Data: 2019-08-09 13:36
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 163 /2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
29. Data: 2019-08-09 13:34
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 161/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Częstochowskiego za okres II kwartałów 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2019 roku.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
30. Data: 2019-08-09 13:33
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 161/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Częstochowskiego za okres II kwartałów 2019 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2019 roku.
Wykonanie: Agnieszka Kielan