główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-07-08 07:47
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 324/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół w Koniecpolu do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego systemy kształcenia
Wykonanie: Patrycja Lisowska
2. Data: 2020-07-08 07:46
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 343/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Częstochowskiego za 2019 rok
Wykonanie: Patrycja Lisowska
3. Data: 2020-07-08 07:44
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 375/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie wynajmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku administracyjno - biurowym przy ulicy Tkackiej 5 w Częstochowie
Wykonanie: Patrycja Lisowska
4. Data: 2020-07-08 07:44
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 376/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 lipca 2020 roku zatwierdzająca wysokość kwoty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
5. Data: 2020-07-08 07:42
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 375/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie wynajmu w drodze bezprzetargowej pomieszczenia biurowego mieszczącego się w budynku administracyjno - biurowym przy ulicy Tkackiej 5 w Częstochowie
Wykonanie: Patrycja Lisowska
6. Data: 2020-07-08 07:39
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 380/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
7. Data: 2020-07-08 07:39
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 379/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
8. Data: 2020-07-08 07:39
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 378/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
9. Data: 2020-07-08 07:39
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 377/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
10. Data: 2020-07-08 07:38
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 376/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
11. Data: 2020-07-08 07:38
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 375/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
12. Data: 2020-07-08 07:38
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 374/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
13. Data: 2020-07-08 07:38
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 373/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
14. Data: 2020-07-08 07:37
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 372/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
15. Data: 2020-07-08 07:37
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 371/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
16. Data: 2020-07-06 11:32
Dział: Rada Powiatu > Interpelacje > Kadencja 2018 - 2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnej Marianny Dziura z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udrożnienia rowów i przepustów oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu w okolicy przystanku autobusowego na DK-46 w m. Ślęzany. Dodatkowy opis redaktora: dodano odpwoiedź na interpelację
Wykonanie: Iwona Ciniewska
17. Data: 2020-07-06 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową i instalacją c.o. dla budynku Placówki Zamiejscowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie zlokalizowanego w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej (powt)
Wykonanie: Katarzyna Peryga
18. Data: 2020-07-06 08:44
Dział: Inne > Prawo budowlane > Wykaz zgłoszeń budowy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz zgłoszeń budowy 2020 r.. Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano załącznik z wykazem zgłoszeń budowy 2020 r.
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz
19. Data: 2020-07-03 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową i instalacją c.o. dla budynku Placówki Zamiejscowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie zlokalizowanego w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej (powt)
Wykonanie: Katarzyna Peryga
20. Data: 2020-07-03 12:33
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki 6/4, 7/2 z działkami sąsiednimi nr 5/1, 6/2, 6/3, 7/1, 8, 66, 65 położonymi w obrębie Aleksandria II , gm. Konopiska.. Dodatkowy opis redaktora: dodanie załączników
Wykonanie: Adam Sikorski
21. Data: 2020-07-03 12:32
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki 6/4, 7/2 z działkami sąsiednimi nr 5/1, 6/2, 6/3, 7/1, 8, 66, 65 położonymi w obrębie Aleksandria II , gm. Konopiska.
Wykonanie: Adam Sikorski
22. Data: 2020-07-03 10:27
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 367/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku zatwierdzająca wysokość kwoty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochwskiego
Wykonanie: Patrycja Lisowska
23. Data: 2020-07-01 13:48
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Częstochowskiego nr 1/2020/ZRID z dnia 22.06.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie, gm. Poczesna, kat. D.” Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki: jedn. Poczesna, obręb Zawodzie - 448/3; 534; 535; 543/2; 544; 546; 547; oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki po podziale) jedn. Poczesna, obręb Zawodzie - 449/2 (449/8); 428/5 (428/6); 450/1 (450/3); 570 (570/2); 426/1 (426/7). . Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja artykułu
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz
24. Data: 2020-07-01 13:46
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Częstochowskiego nr 1/2020/ZRID z dnia 22.06.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie, gm. Poczesna, kat. D.” Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki: jedn. Poczesna, obręb Zawodzie - 448/3; 534; 535; 543/2; 544; 546; 547; oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki po podziale) jedn. Poczesna, obręb Zawodzie - 449/2 (449/8); 428/5 (428/6); 450/1 (450/3); 570 (570/2); 426/1 (426/7). . Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja artykułu
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz
25. Data: 2020-07-01 13:44
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Częstochowskiego nr 1/2020/ZRID z dnia 22.06.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie, gm. Poczesna, kat. D.” Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki: jedn. Poczesna, obręb Zawodzie - 448/3; 534; 535; 543/2; 544; 546; 547; oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki po podziale) jedn. Poczesna, obręb Zawodzie - 449/2 (449/8); 428/5 (428/6); 450/1 (450/3); 570 (570/2); 426/1 (426/7).
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz
26. Data: 2020-07-01 13:38
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kamienica Polska w sprawie zmiany pozwolenia na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków P-16 w miejscowości Zawisna w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego i przepompownie - Zawisna ( zad. III et. II )” - częściowa zmiana w pozwoleniu na budowę nr 502/04 z dnia 10.08.2004r. wraz ze zmianą z dnia 07.05. 2019r. nr 609/2019: - do realizacji w obrębie ewidencyjnym Zawisna - na dz. nr ewid.: 1435/2; 1436; 1248/2; 1384/1; 1385/1; 1043; 1384/2; 1038/1; 1380; 1036; 1035/1; 1376/3; 1249; 1034/1; 1032/1; 1031; 1247/2, gmina Kamienica Polska.
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz
27. Data: 2020-07-01 11:30
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kamienica Polska w sprawie zmiany pozwolenia na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków P-16 w miejscowości Zawisna w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego i przepompownie - Zawisna ( zad. III et. II )” - częściowa zmiana w pozwoleniu na budowę nr 502/04 z dnia 10.08.2004r. wraz ze zmianą z dnia 07.05. 2019r. nr 609/2019: - do realizacji w obrębie ewidencyjnym Zawisna - na dz. nr ewid.: 1435/2; 1436; 1248/2; 1384/1; 1385/1; 1043; 1384/2; 1038/1; 1380; 1036; 1035/1; 1376/3; 1249; 1034/1; 1032/1; 1031; 1247/2, gmina Kamienica Polska.
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz
28. Data: 2020-07-01 11:28
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kamienica Polska w sprawie zmiany pozwolenia na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków P-16 w miejscowości Zawisna w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego i przepompownie - Zawisna ( zad. III et. II )” - częściowa zmiana w pozwoleniu na budowę nr 502/04 z dnia 10.08.2004r. wraz ze zmianą z dnia 07.05. 2019r. nr 609/2019: - do realizacji w obrębie ewidencyjnym Zawisna - na dz. nr ewid.: 1435/2; 1436; 1248/2; 1384/1; 1385/1; 1043; 1384/2; 1038/1; 1380; 1036; 1035/1; 1376/3; 1249; 1034/1; 1032/1; 1031; 1247/2, gmina Kamienica Polska.
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz
29. Data: 2020-07-01 11:25
Dział: Załatwianie Spraw > Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa . Dodatkowy opis redaktora: zmiana
Wykonanie: Katarzyna Minkina
30. Data: 2020-07-01 11:22
Dział: Załatwianie Spraw > Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
Wykonanie: Katarzyna Minkina