główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-04-19 10:49
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-34 S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do końca 31 marca 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
2. Data: 2019-04-19 10:48
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-34 S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku do końca 31 marca 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
3. Data: 2019-04-19 10:47
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
4. Data: 2019-04-19 10:47
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
5. Data: 2019-04-19 10:46
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec I kwartału 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
6. Data: 2019-04-19 10:45
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec I kwartału 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
7. Data: 2019-04-19 10:45
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec I kwartału 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
8. Data: 2019-04-19 10:44
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec I kwartału 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
9. Data: 2019-04-19 10:43
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
10. Data: 2019-04-19 10:42
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
11. Data: 2019-04-19 10:41
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
12. Data: 2019-04-19 10:41
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca 2019 roku
Wykonanie: Agnieszka Kielan
13. Data: 2019-04-19 10:40
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez JST zadań zleconych według stanu na koniec I kwartału 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
14. Data: 2019-04-19 10:40
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez JST zadań zleconych według stanu na koniec I kwartału 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
15. Data: 2019-04-19 10:39
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb 27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
16. Data: 2019-04-19 10:39
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb 27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca I kwartału 2019 r.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
17. Data: 2019-04-19 10:38
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za I kwartał 2019 roku.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
18. Data: 2019-04-19 10:37
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za I kwartał 2019 roku.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
19. Data: 2019-04-19 10:36
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za I kwartał 2019 roku.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
20. Data: 2019-04-19 10:36
Dział: Finanse > Sprawozdania finansowe > Sprawozdania finansowe 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej za I kwartał 2019 roku.
Wykonanie: Agnieszka Kielan
21. Data: 2019-04-18 14:01
Dział: Inne > Informacja publiczna > Oświata >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Metryczka subwencji oświatowej 2019 rok
Wykonanie: Tadeusz Kapica
22. Data: 2019-04-18 14:00
Dział: Inne > Informacja publiczna > Oświata >
Opis zmian: dodanie artykułu: Metryczka subwencji oświatowej 2019 rok
Wykonanie: Tadeusz Kapica
23. Data: 2019-04-18 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie powiatu częstochowskiego - 4 części
Wykonanie: Katarzyna Peryga
24. Data: 2019-04-17 14:47
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Kamienica Polska - Wanaty- zmiana pozwolenia na budowę nr 501/04.
Wykonanie: Szymon Bryś
25. Data: 2019-04-17 14:46
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Kamienica Polska - Wanaty- zmiana pozwolenia na budowę nr 501/04.
Wykonanie: Szymon Bryś
26. Data: 2019-04-17 14:45
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. wydania decyzji Starosty Częstochowskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Olsztyn, obręb Olsztyn, oznaczoną jako działka nr 2748/1 k.m. 22 o pow. 0,0396 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Olsztyn.
Wykonanie: Szymon Bryś
27. Data: 2019-04-17 14:45
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. wydania decyzji Starosty Częstochowskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Olsztyn, obręb Olsztyn, oznaczoną jako działka nr 2748/1 k.m. 22 o pow. 0,0396 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Olsztyn.
Wykonanie: Szymon Bryś
28. Data: 2019-04-16 14:11
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz 18 boksów garażowych położonych na nieruchomości w Złotym Potoku do wynajęcia w drodze bezprzetargowej
Wykonanie: Szymon Bryś
29. Data: 2019-04-16 14:11
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz 18 boksów garażowych położonych na nieruchomości w Złotym Potoku do wynajęcia w drodze bezprzetargowej
Wykonanie: Szymon Bryś
30. Data: 2019-04-16 14:07
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2774/4 z działkami sąsiednimi, położonych w obrębie ewidencyjnym Nakło gm. Lelów.
Wykonanie: Szymon Bryś