główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-04-03 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony :"Wykonanie i dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie tablic rejestracyjnych pojazdów". Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sposobie otwarcia ofert w w/w postępowaniu
Wykonanie: Dominika Ratman
2. Data: 2020-04-03 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony :"Wykonanie i dostawa do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie tablic rejestracyjnych pojazdów". Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Dominika Ratman
3. Data: 2020-04-03 12:11
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz boksów garażowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres 01.05.2020 r. ÷ 30.04.2022 r. . Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z wykazem
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
4. Data: 2020-04-03 12:09
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz boksów garażowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres 01.05.2020 r. ÷ 30.04.2022 r.
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
5. Data: 2020-04-02 11:57
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/129/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Częstochowskiego. Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Iwona Ciniewska
6. Data: 2020-04-02 11:57
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIV/129/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Częstochowskiego
Wykonanie: Iwona Ciniewska
7. Data: 2020-04-02 11:54
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/128/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przejęcia przez Powiat Częstochowski od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadań w zakresie utrzymania zimowego odcinków dróg powiatowych. Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Iwona Ciniewska
8. Data: 2020-04-02 11:54
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIV/128/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przejęcia przez Powiat Częstochowski od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadań w zakresie utrzymania zimowego odcinków dróg powiatowych
Wykonanie: Iwona Ciniewska
9. Data: 2020-04-02 11:52
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/127/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Domowi dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach. Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Iwona Ciniewska
10. Data: 2020-04-02 11:51
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIV/127/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie nadania statutu Domowi dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach
Wykonanie: Iwona Ciniewska
11. Data: 2020-04-02 11:49
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/126/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach
Wykonanie: Iwona Ciniewska
12. Data: 2020-04-02 11:49
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/126/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach. Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Iwona Ciniewska
13. Data: 2020-04-02 11:49
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIV/126/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Domu dla Dzieci „Promyk” w Rędzinach
Wykonanie: Iwona Ciniewska
14. Data: 2020-04-02 11:48
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/125/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka
Wykonanie: Iwona Ciniewska
15. Data: 2020-04-02 11:48
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIV/125/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie podniesienia minimalnego wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka
Wykonanie: Iwona Ciniewska
16. Data: 2020-04-02 11:46
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/124/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 rok
Wykonanie: Iwona Ciniewska
17. Data: 2020-04-02 11:46
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIV/124/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2019 rok
Wykonanie: Iwona Ciniewska
18. Data: 2020-04-02 11:43
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/123/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Iwona Ciniewska
19. Data: 2020-04-02 11:43
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIV/123/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Wykonanie: Iwona Ciniewska
20. Data: 2020-04-02 11:42
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/122/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Iwona Ciniewska
21. Data: 2020-04-02 11:41
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIV/122/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wykonanie: Iwona Ciniewska
22. Data: 2020-04-02 11:39
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIV/121/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok. Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Iwona Ciniewska
23. Data: 2020-04-02 11:39
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIV/121/2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok
Wykonanie: Iwona Ciniewska
24. Data: 2020-04-02 11:37
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr XIV /120/ 2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 - 2027. Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Iwona Ciniewska
25. Data: 2020-04-02 11:36
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr XIV /120/ 2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 - 2027. Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Iwona Ciniewska
26. Data: 2020-04-02 11:36
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr XIV /120/ 2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 - 2027. Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik
Wykonanie: Iwona Ciniewska
27. Data: 2020-04-02 11:35
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA Nr XIV /120/ 2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 - 2027. Dodatkowy opis redaktora: dodano uchwałę
Wykonanie: Iwona Ciniewska
28. Data: 2020-04-02 11:34
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Rady Powiatu > Kadencja 2018 - 2023 > Uchwały - rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA Nr XIV /120/ 2020 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 - 2027
Wykonanie: Iwona Ciniewska
29. Data: 2020-04-01 17:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia przetargów > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony: ”Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie gmin Powiatu Częstochowskiego - 12 części”. Dodatkowy opis redaktora: Informacja z otwarcia ofert
Wykonanie: Dominika Ratman
30. Data: 2020-04-01 15:00
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o zgromadzeniu dokumentów w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Starosty Częstochowskiego nr OŚ.6341.1.2016.IV.1 z dnia 16 maja 2016 roku dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Warty do celów energetycznych w małej elektrowni wodnej w m. Karczewice gm. Kłomnice. . Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z treścią zawiadomienia
Wykonanie: Andrzej Cierpiał