główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Sprawozdania finansowe 2019

Rb-34 S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:48

2. Sprawozdania finansowe 2019

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:47

3. Sprawozdania finansowe 2019

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwaran...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:46

4. Sprawozdania finansowe 2019

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec I...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:44

5. Sprawozdania finansowe 2019

Sprawozdanie Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu teryt...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:42

6. Sprawozdania finansowe 2019

Sprawozdanie Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu teryt...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:41

7. Sprawozdania finansowe 2019

Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z ty...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:40

8. Sprawozdania finansowe 2019

Rb 27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z za...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:39

9. Sprawozdania finansowe 2019

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rzą...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:37

10. Sprawozdania finansowe 2019

Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rzą...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:36

11. Oświata

Metryczka subwencji oświatowej 2019 rok

Utworzony: 2019-04-18 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 14:00

12. Rok 2019

Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie powiatu częstochowskiego - 4 ...

Utworzony: 2019-04-05 | Zmodyfikowany: 2019-04-18 13:32

13. Ogłoszenia - rok 2019

Obwieszczenie dot. budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Kamienica Polska - Wanaty-...

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:46

14. Ogłoszenia - rok 2019

Obwieszczenie dot. wydania decyzji Starosty Częstochowskiego w sprawie ustalenia i w...

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2019-04-17 14:45

15. Ogłoszenia - rok 2019

Wykaz 18 boksów garażowych położonych na nieruchomości w Złotym Potoku do wynajęcia ...

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 14:11

16. Ogłoszenia - rok 2019

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewi...

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 14:07

17. Rok 2019

Zapytanie ofertowe nt. „Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu monter za...

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 14:51

18. Ogłoszenia - rok 2019

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomoś...

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 14:09

19. Wykaz zgłoszeń budowy

Wykaz zgłoszeń budowy 2019r.

Utworzony: 2019-01-31 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 13:45

20. Ogłoszenia - rok 2019

Obwieszczenie dot. wydania decyzji Starosty Częstochowskiego w sprawie ustalenia i w...

Numer sprawy GN.683.434.2017

Utworzony: 2019-04-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 11:50