główna zawartość
artykuł nr 1

Oświata

Samorządowe Jednostki Organizacyjne - Oświata

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie
http://www.ppppczestochowa.4bip.pl
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu
http://www.ppppkoniecpol.4bip.pl
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku
http://www.soswbogumilek.4bip.pl
 
Zespół Szkół im.Władysława Szafera w Złotym Potoku
http://www.zszlotypotok.4bip.pl
 
Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej
http://www.zskamienicapolska.4bip.pl
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
http://www.zspkoniecpol.4bip.pl

Na podstawie uchwały Nr V/43/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 lutego 2007 r. został rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2007 r. Zespół Szkół Zawodowych w Koniecpolu oraz Zespół Szkół im. płk. Zygmunta Chmieleńskiego w Koniecpolu. Szkoły pozostałe po rozwiązaniu tych zespołów szkół zostały połączone w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

Zespół Szkół Zawodowych w Koniecpolu
http://www.zszkoniecpol.4bip.pl

Zespół Szkół im.Pułkownika Zygmunta Chmieleńskiego w Koniecpolu
http://www.zespolszkolkoniecpol.4bip.pl