główna zawartość
artykuł nr 11

Bożena Zalewska - Dyrektor w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie - emeryt

artykuł nr 12

Elżbieta Ścigała - Dyrektor w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Blachowni

artykuł nr 13

Urszula Podsiad-Jeziorska - Dyrektor w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie

artykuł nr 14

Roman Pakuła - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

artykuł nr 15

Lena Nieśpielak - Dyrektor w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku