główna zawartość
artykuł nr 16

Bożena Kulawińska - Dyrektor w Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koniecpolu do 2018 roku

artykuł nr 17

Alicja Grzegorczyk - Dyrektor w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie

artykuł nr 18

Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

artykuł nr 19

Bogdan Anioł - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

artykuł nr 20

Wojciech Główczyński - Dyrektor Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chorzenicach