główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 390/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Częstochowskiego za okres II kwartału 2020 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2020 roku.