główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji udzielającej PANATTONI EUROPE Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną oraz szczególne korzystanie z wód polegające na wykonaniu robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na terenie projektowanego parku przemysłowo-magazynowo-logistycznego w Mykanowie ul. Częstochowska.

Załączniki:
Obwieszczenie190 KB