główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2020 roku