Mapa serwisu BIP

Dokumenty(0) Statut Powiatu Częstochowskiego(3) Regulamin organizacyjny(1) Strategia Rozwoju Powiatu(1) Raport o stanie powiatu(4) Inne(2) Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji(0) Uchwały Rady Powiatu(0) Kadencja 2018 - 2023(0) Uchwały - rok 2022(33) Uchwały - rok 2021(76) Uchwały - rok 2020(65) Uchwały - rok 2019(80) Uchwały - rok 2018(27) Kadencja 2014 - 2018(0) Uchwały - rok 2018(47) Uchwały - rok 2017(69) Uchwały - rok 2016(54) Uchwały - rok 2015(66) Uchwały - rok 2014(17) Kadencja 2010 - 2014(0) Uchwały - rok 2014(49) Uchwały - rok 2013(57) Uchwały - rok 2012(53) Uchwały - rok 2011(70) Uchwały - rok 2010(23) Kadencja 2006 - 2010(0) Uchwały - rok 2010(53) Uchwały - rok 2009(78) Uchwały - rok 2008(94) Uchwały - rok 2007(96) Uchwały - rok 2006(28) Kadencja 2002 - 2006(0) Uchwały - rok 2006(67) Uchwały - rok 2005(99) Uchwały - rok 2004(120) Uchwały - rok 2003(57) Uchwały - rok 2002(28) Uchwały Zarządu Powiatu(0) Kadencja 2018 - 2023(0) Uchwały - rok 2022(186) Uchwały - rok 2021(237) Uchwały - rok 2020(254) Uchwały - rok 2019(210) Uchwały - rok 2018(35) Kadencja 2014 - 2018(0) Uchwały - rok 2018(192) Uchwały - rok 2017(230) Uchwały - rok 2016(114) Uchwały - rok 2015(104) Uchwały - rok 2014(9) Kadencja 2010 - 2014(0) Uchwały - rok 2014(122) Uchwały - rok 2013(116) Uchwały - rok 2012(125) Uchwały - rok 2011(110) Uchwały - rok 2010(10) Kadencja 2006 - 2010(0) Uchwały - rok 2010(90) Uchwały - rok 2009(49) Uchwały - rok 2008(112) Uchwały - rok 2007(165) Uchwały - rok 2006(25) Kadencja 2002 - 2006(0) Uchwały - rok 2006(109) Uchwały - rok 2005(1) Uchwały - rok 2004(1) Uchwały - rok 2003(1) Uchwały - rok 2002(1) Dzienniki urzędowe(1)
Opłata skarbowa(1) Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej(1) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu(1) Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego(1) Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej(2) Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej(1) Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(1) Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów.(1) Wydział Finansowy(1) Kasa starostwa(1) Wydział Geodezji i Kartografii(1) Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r.(0) Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa(1) Scalenia gruntów(52) Lista rzeczoznawców majątkowych(1) Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego(1) Wydział Komunikacji(1) Rejestracja pojazdów(1) Rejestracja nowego pojazdu(1) Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej(1) Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy(1) Rejestracja pojazdu zabytkowego(1) Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej(1) Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych(1) Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej(1) Zgłoszenie nabycia pojazdu(1) Zgłoszenie zbycia pojazdu(1) Wyrejestrowanie pojazdu(1) Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie(1) Wymiana dowodu rejestracyjnego(1) Wydawanie wtórnika nalepki na szybę(0) Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów(1) Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu(1) Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu(1) Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym(1) Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu(1) Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu(1) Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu(1) Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu(1) Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)(1) Prawa jazdy(1) Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK)(1) Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych(1) Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy(1) Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem(1) Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne(1) Wymiana karty motorowerowej na kat. AM(1) Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych(1) Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień(1) Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk(1) Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi(1) Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski(0) Zarządzanie Ruchem i Drogowinctwo(1) Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych(1) Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych(1) Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny(1) Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy(1) Ośrodki Szkolenia Kierowców(1) Instruktorzy nauki jazdy(1) Stacje kontroli pojazdów i diagności(1) Stacje Kontroli Pojazdów(1) Diagności(1) Transport drogowy(1) Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy(1) Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego(1) Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna)(1) Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne.(1) Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne(1) Transport zbiorowy(3) Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Częstochowskiego(0) Operatorzy Publicznego Transportu Zbiorowego(0) Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców(1) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa(1) Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich(1)
Praca w Starostwie Powiatowym(76) Tablica ogłoszeń(0) Ogłoszenia - rok 2022(216) Ogłoszenia - rok 2021(245) Ogłoszenia - rok 2020(190) Ogłoszenia - rok 2019(205) Ogłoszenia - rok 2018(214) Ogłoszenia - rok 2017(138) Ogłoszenia - rok 2016(138) Ogłoszenia - rok 2015(90) Ogłoszenia - rok 2014(69) Ogłoszenia - rok 2013(66) Ogłoszenia - rok 2012(44) Ogłoszenia - rok 2011(49) Ogłoszenia - rok 2010(67) Ogłoszenia - rok 2009(69) Ogłoszenia - rok 2008(43) Ogłoszenia - rok 2007(43) Ogłoszenia - rok 2006(14) Ogłoszenia - rok 2005(1) Ogłoszenia - rok 2004(5) Biuro Rzeczy Znalezionych(34) Informacje o środowisku i jego ochronie(5) Prawo budowlane(0) Wykaz zgłoszeń budowy(8) Ewidencje i rejestry(9) Baza osób - Oświadczenia majątkowe(0) Adamowska Justyna(1) Andzel Adam(1) Badora Agata(1) Badora Jacek(1) Banaszkiewicz Agnieszka(1) Barańska-Bawor Magdalena(1) Bekus Joanna(1) Bernatek Agnieszka(1) Biedroń Agnieszka(1) Bojanowski Dariusz(1) Boral Eugeniusz(1) Borowiecka Anna(1) Boryn Małgorzata(1) Brewczyńska-Jeziak Magdalena(1) Bryś Szymon(1) Bryk-Marek Anna(1) Budzyńska Magdalena(1) Bulicz Martyna(1) Burzyńska Lidia(1) Całusińska Urszula(1) Chejduk Agnieszka(1) Chmielowska Agata(1) Chudzik Mieczysław(1) Chyra Artur(1) Ciastko Tadeusz(1) Cierkosz Artur(1) Cierpiał Andrzej(1) Cierpiał Sebastian(1) Ciniewska Iwona(1) Cupiał Andrzej(1) Ćwiek Małgorzata(1) Danielewska Agnieszka(1) Derda Elżbieta(1) Deska Katarzyna(1) Drobina Joanna(1) Dudek-Ułamek Magdalena(1) Dul Mirosław(1) Dworakowska Edyta(1) Dyner Grzegorz(1) Dyńska Halina(1) Dziewior Anna(1) Dziura Marianna(1) Dzwonnik Michał(1) Figzał Wioleta(1) Flaczyk Aldona(1) Foltyńska Renata(1) Gębski Krzysztof(1) Gębski Zdzisław(1) Giulivi Monika(1) Goldsztajn Andrzej(1) Gonera Katarzyna(1) Góral Mirosława(1) Grobelak Justyna(1) Gryc Aneta(1) Grzyb Izabela(1) Haładyn Joanna Alina(1) Harciarek Klaudyna(1) Hupa Dominik(1) Huras-Skorupa Aneta(1) Hyla Roman(1) Idziak Renata(1) Janowski Maciej(1) Janicka Dorota(1) Janik Sylwia(1) Jarosz Mariusz(1) Jaruga Adam(1) Jelonek Gwidon(1) Jeziak Patryk(1) Jędrzejczyk Magdalena(1) Jędrzejczyk Piotr(1) Jura Andrzej(1) Jura Ewa(1) Juszczyk Mariola(1) Juszczyk Teresa(1) Kamińska Beata(1) Kaniowska Monika(1) Kapica Katarzyna(1) Kasiura Henryk(1) Kiedrzyn Patrycja(1) Kielan Agnieszka(1) Kiesiak Magdalena(1) Kitlińska Dominika(1) Kleszcz Włodzimierz(1) Knapik Grażyna(1) Knapik Sylwia(1) Knopik Magdalena(1) Knysak Robert(1) Kocyga Bartłomiej(1) Kokoszka Katarzyna(1) Kokoszka Konrad(1) Kołodziej Jolanta(1) Kopel Miłosz(1) Kosielak Monika(1) Kosińska-Bus Barbara(1) Koszała Beata(1) Kowalska-Fert Anna(1) Kozieł Kordian(1) Kozieł Edyta(1) Krajewska Małgorzata(1) Krakowian Janusz(1) Krasoń Małgorzata(1) Krawczyk Leonard(1) Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta(1) Kubat Andrzej(1) Kubat-Miedzińska Ewa(1) Kuk Małgorzata(1) Kulesza Sylwia(1) Kulwas Zbigniew(1) Kurkowski Piotr(1) Kuścik Agnieszka(1) Kuta Justyna(1) Kuta Maria(1) Kwapisz Justyna(1) Kwasek Dorota(1) Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta(1) Lara Bożena(1) Laskowska Alicja(1) Lisowska Patrycja(1) Lubas Marzena(1) Łaban Anna(1) Łągiewka Elżbieta(1) Łysek Ilona(1) Maciążka Magdalena(1) Madej Jolanta(1) Major Anna(1) Makowiejczuk Rafał(1) Maniszewska Marzena(1) Marek Katarzyna(1) Markowski Adam(1) Marzec Iwona(1) Matuszczak Ewa(1) Maziarska Grażyna(1) Miarzyński Jan(1) Michalik Jan(1) Mielczarek Bogusław(1) Mikuła Katarzyna(1) Minkina Katarzyna(1) Mizera Barbara(1) Morawiec Mirosław(1) Morzyk Adam(1) Mrowiec Justyna(1) Mrozek Małgorzata(1) Mszyca Agnieszka(1) Muś Marta(1) Nabiałczyk Krzysztof(1) Niedziela Paula(1) Nietyksza Wojciech(1) Nocuń Katarzyna(1) Ociepa Małgorzata(1) Olszewska-Bąk Urszula(1) Operacz Angelika(1) Osadnik-Trzepizur Agata(1) Ostalski Karol(1) Owczarek Aleksandra(1) Palutek Ignacy(1) Patorski Andrzej(1) Pawlik Magda(1) Peryga-Kołaczyk Katarzyna(1) Pielka Małgorzata(1) Pilarska Marta(1) Pluta Karolina(1) Pluta Marta(1) Polanowska Dorota(1) Popławska Anna(1) Pruciak Sławomir(1) Przybylski Janusz(1) Radkowska Ewa(1) Rataj Agnieszka(1) Ratman Dominika(1) Rembielak-Kucharska Marta(1) Rodak Wiesława(1) Rogacz Iwona(1) Rother Antoni(1) Różycka Agata(1) Rudnicka Magdalena(1) Ryczkowska Sylwia(1) Rydzek Jarosław(1) Sapała Ewelina(1) Sikorski Adam(1) Siudeja Dariusz(1) Skorupa Martyna(1) Smela Krzysztof(1) Smolarski Leonard(1) Sobel Henryk(1) Sobel Małgorzata(1) Socha Wojciech(1) Sochacka Helena(1) Sochacz Anna(1) Sowińska Róża(1) Sójka Dawid(1) Starczewska Anna(1) Stefaniak Agnieszka(1) Stefaniak Tomasz(1) Stępień Maria(1) Stępień Marian(1) Stypka Grzegorz(1) Synowiec Anna(1) Synowiec Wojciech(1) Szabat Marta(1) Szczurko Joanna(1) Ślusarek Nina(1) Świąć Teresa(1) Świątkowska Iwona(1) Świtycz Tomasz(1) Taczkowska Grażyna(1) Tagowska-Kowalik Martyna(1) Tanasiewicz Dagmara(1) Tekiela Joanna(1) Terlicka Renata(1) Toczko Krzysztof(1) Tomczyk Mariola(1) Tomza Danuta(1) Tukaj Ewelina(1) Ujma Anetta(1) Urbaniak Janusz(1) Waryś Edyta(1) Wawszczak Agnieszka(1) Wenda Hubert(1) Widerska-Kowalczyk Anna(1) Wierzbińska Edyta(1) Wilk Dorota(1) Wiśniewski Leszek(1) Witkowska Patrycja(1) Wochal Adam(1) Woźnica Justyna(1) Woźnica Patryk(1) Wysmołek Marta(1) Zalejska-Gorgól Anita(1) Zasępa Jacek(1) Ochrona danych osobowych(2) Kontrole(0) Kontrola zarządcza(23) Kontrola fundacji i stowarzyszeń(1) Informacja publiczna(0) Oświata(6) Petycje(0) Petycje - 2017(14) Petycje - 2018(2) Petycje - 2019(6) Petycje - 2020(1) Petycje - 2021(2) Nieodpłatna pomoc prawna(1) Archiwalny rejestr zmian(1) Redakcja BIP(1) OS(1)