Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-01-30 15:28
Dział: Inne » Praca w Starostwie Powiatowym
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z informacją o wyniku naboru
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-30 11:49
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne » Uchwały Zarządu Powiatu » Kadencja 2018 - 2023 » Uchwały - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 1005/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Częstochowskiego za okres IV kwartału 2022 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2022 roku
Wykonanie: Małgorzata Musiał
Data: 2023-01-30 11:48
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne » Uchwały Zarządu Powiatu » Kadencja 2018 - 2023 » Uchwały - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 1005/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Częstochowskiego za okres IV kwartału 2022 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2022 roku
Wykonanie: Małgorzata Musiał
Data: 2023-01-30 11:43
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne » Uchwały Zarządu Powiatu » Kadencja 2018 - 2023 » Uchwały - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 1004/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok
Wykonanie: Małgorzata Musiał
Data: 2023-01-30 11:42
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne » Uchwały Zarządu Powiatu » Kadencja 2018 - 2023 » Uchwały - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 1004/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok
Wykonanie: Małgorzata Musiał
Data: 2023-01-30 11:32
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne » Uchwały Zarządu Powiatu » Kadencja 2018 - 2023 » Uchwały - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 1003/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok
Wykonanie: Małgorzata Musiał
Data: 2023-01-30 11:31
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne » Uchwały Zarządu Powiatu » Kadencja 2018 - 2023 » Uchwały - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 1003/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok
Wykonanie: Małgorzata Musiał
Data: 2023-01-30 11:00
Dział: Inne » Prawo budowlane » Wykaz zgłoszeń budowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz zgłoszeń budowy 2023 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano załącznik z wykazem zgłoszeń budowy 2023 r.
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz
Data: 2023-01-30 07:58
Dział: Inne » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek: a) 137, 293, 206, 207, 137, 23/2, 23/1 obręb Hutki gm. Konopiska, b) 1351/1, 339/2, 339/1, 338, 335/2, 335/1, 334/2, 334/1, 317/2, 317/1, 370/2, 370/1, 395/1, 394/1, 393, 403/1, 403/2, 404, 422/1, 422/2, 156/1, 156/6, 157/2, 577, 578, 579/1 obręb Rększowice gm. Konopiska.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie zmian
Wykonanie: Adam Sikorski
Data: 2023-01-30 07:58
Dział: Inne » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek: a) 137, 293, 206, 207, 137, 23/2, 23/1 obręb Hutki gm. Konopiska, b) 1351/1, 339/2, 339/1, 338, , 335/2, 335/1, 334/2, 334/1, 317/2, 317/1, 370/2, 370/1, 395/1, 394/1, 393, 403/1, 403/2, 404, 422/1, 422/2, 156/1, 156/6, 157/2, 577, 578, 579/1 obręb Rększowice gm. Konopiska.
Dodatkowy opis redaktora: zmiany
Wykonanie: Adam Sikorski
Data: 2023-01-30 07:56
Dział: Inne » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek: a) 137, 293, 206, 207, 137, 23/2, 23/1 obręb Hutki gm. Konopiska, b) 1351/1, 339/2, 339/1, 338, , 335/2, 335/1, 334/2, 334/1, 317/2, 317/1, 370/2, , 370/1, 395/1, 394/1, 393, 403/1, 403/2, 404, 422/1, 422/2, , 156/1, 156/6, 157/2, 577, 578, 579/1 obręb Rększowice gm. Konopiska.
Dodatkowy opis redaktora: zmiany
Wykonanie: Adam Sikorski
Data: 2023-01-30 07:56
Dział: Inne » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek: a) 137, 293, 206, 207, 137, 23/2, 23/1 obręb Hutki gm. Konopiska, b) 1351/1, 339/2, 339/1, 338, , 335/2, 335/1, 334/2, 334/1, 317/2, 317/1, 370/2, , 370/1, 395/1, 394/1, 393, 403/1, 403/2, 404, 422/1, 422/2, , 156/1, 156/6, 157/2, 577, 578, 579/1 obręb Rększowice gm. Konopiska
Wykonanie: Adam Sikorski
Data: 2023-01-30 07:56
Dział: Inne » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek: a) 137, 293, 206, 207, 137, 23/2, 23/1 obręb Hutki gm. Konopiska, b) 1351/1, 339/2, 339/1, 338, , 335/2, 335/1, 334/2, 334/1, 317/2, 317/1, 370/2, , 370/1, 395/1, 394/1, 393, 403/1, 403/2, 404, 422/1, 422/2, , 156/1, 156/6, 157/2, 577, 578, 579/1 obręb Rększowice gm. Konopiska
Wykonanie: Adam Sikorski
Data: 2023-01-30 07:55
Dział: Inne » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek: a) 137, 293, 206, 207, 137, 23/2, 23/1 obręb Hutki gm. Konopiska, b) 1351/1, 339/2, 339/1, 338, , 335/2, 335/1, 334/2, 334/1, 317/2, 317/1, 370/2, , 370/1, 395/1, 394/1, 393, 403/1, 403/2, 404, 422/1, 422/2, , 156/1, 156/6, 157/2, 577, 578, 579/1 obręb Rększowice gm. Konopiska.
Dodatkowy opis redaktora: zmiany
Wykonanie: Adam Sikorski
Data: 2023-01-30 07:53
Dział: Inne » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia - rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek: a) 137, 293, 206, 207, 137, 23/2, 23/1 obręb Hutki gm. Konopiska, b) 1351/1, 339/2, 339/1, 338, , 335/2, 335/1, 334/2, 334/1, 317/2, 317/1, 370/2, , 370/1, 395/1, 394/1, 393, 403/1, 403/2, 404, 422/1, 422/2, , 156/1, 156/6, 157/2, 577, 578, 579/1 obręb Rększowice gm. Konopiska.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Adam Sikorski
Data: 2023-01-30 07:53
Dział: Inne » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek: a) 137, 293, 206, 207, 137, 23/2, 23/1 obręb Hutki gm. Konopiska, b) 1351/1, 339/2, 339/1, 338, , 335/2, 335/1, 334/2, 334/1, 317/2, 317/1, 370/2, , 370/1, 395/1, 394/1, 393, 403/1, 403/2, 404, 422/1, 422/2, , 156/1, 156/6, 157/2, 577, 578, 579/1 obręb Rększowice gm. Konopiska
Wykonanie: Adam Sikorski
Data: 2023-01-30 07:49
Dział: Inne » Tablica ogłoszeń » Ogłoszenia - rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek: a) 137, 293, 206, 207, 137, 23/2, 23/1 obręb Hutki gm. Konopiska, b) 1351/1, 339/2, 339/1, 338, , 335/2, 335/1, 334/2, 334/1, 317/2, 317/1, 370/2, , 370/1, 395/1, 394/1, 393, 403/1, 403/2, 404, 422/1, 422/2, , 156/1, 156/6, 157/2, 577, 578, 579/1 obręb Rększowice gm. Konopiska
Wykonanie: Adam Sikorski
Data: 2023-01-27 14:25
Dział: Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa » Scalenia gruntów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w treści decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 12.08.2021r., nr GN.042.3.3.2018.JD zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, gmina Mykanów.
Dodatkowy opis redaktora: dodanie załącznika
Wykonanie: Katarzyna Minkina
Data: 2023-01-27 14:25
Dział: Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa » Scalenia gruntów
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w treści decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 12.08.2021r., nr GN.042.3.3.2018.JD zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, gmina Mykanów
Wykonanie: Katarzyna Minkina
Data: 2023-01-26 14:21
Dział: Załatwianie Spraw » Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja artykułu.
Wykonanie: Agnieszka Banaszkiewicz
Data: 2023-01-26 14:18
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Skrobek Magdalena
Opis zmian: dodanie artykułu: Magdalena Skrobek
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-26 14:12
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Jamrozik Piotr
Opis zmian: dodanie artykułu: Piotr Jamrozik
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-26 14:07
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Grycner Joanna
Opis zmian: dodanie artykułu: Joanna Grycner
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-26 14:03
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Gieroń Beata
Opis zmian: dodanie artykułu: Beata Gieroń
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-26 13:38
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Matuszczyk Tomasz
Opis zmian: dodanie artykułu: Tomasz Matuszczyk
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-26 13:33
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Kosętka Małgorzata
Opis zmian: dodanie artykułu: Małgorzata Kosętka
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-26 13:06
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Bojanowski Dariusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dariusz Bojanowski.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-26 13:03
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Banaszkiewicz Agnieszka
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agnieszka Banaszkiewicz.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-26 12:51
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Kokoszka Katarzyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Kokoszka.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych
Wykonanie: Andrzej Cierpiał
Data: 2023-01-26 11:02
Dział: Inne » Baza osób - Oświadczenia majątkowe » Juszczyk Mariola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Mariola Juszczyk.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych
Wykonanie: Andrzej Cierpiał