Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna579433
   Dane teleadresowe77466
   Atrybuty multimedialne10005
   Konta bankowe21086
   Podstawy prawne funkcjonowania33901
Dostępność cyfrowa i architektoniczna
   Deklaracja dostępności3125
   Koordynator do spraw dostępności1661
   Raport o stanie zapewniania dostępności1529
Struktura Organizacyjna
   Zarząd Powiatu38060
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej48568
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu25005
   Wydział Finansowy16663
   Wydział Geodezji i Kartografii68425
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa17782
   Wydział Komunikacji68999
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa27126
   Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem19416
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich18835
     Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty7606
   Zespół Radców Prawnych14224
   Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej7027
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów17951
   Biuro prasowe6514
   Inspektor ochrony danych3991
   Samodzielne stanowisko ds. BHP2608
Rada Powiatu
   Dane teleadresowe21612
   Skład Rady Powiatu27083
     Skład Rady Powiatu VII kadencji516
     Skład Rady Powiatu VI kadencji13196
     Skład Rady Powiatu V kadencji1755
     Skład Rady Powiatu IV kadencji2419
     Skład Rady Powiatu III kadencji2883
     Skład Rady Powiatu II kadencji2641
     Skład Rady Powiatu I kadencji51
   Plany posiedzeń Rady7119
   Komisje Rady8314
     Komisja Rewizyjna3467
     Komisja Budżetu3004
     Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu3552
     Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska2927
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji3119
     Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa2386
     Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej3147
   Kluby radnych5676
     Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego3289
     Klub Porozumienie dla Powiatu Częstochowskiego i Samorządowcy RP2126
     Klub Prawa i Sprawiedliwości2717
     Klub Wspólnoty Samorządowej2580
   Protokoły7723
     Kadencja 2024 - 202953
     Kadencja 2018 - 20241528
     Kadencja 2014 - 20182238
     Kadencja 2010 - 20142927
     Kadencja 2006 - 20103265
     Kadencja 2002 - 20062763
   Interpelacje, wnioski3203
     Kadencja 2024 - 2029299
     Kadencja 2018 - 20248156
   Sesje Rady Powiatu6647
Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne
   Dokumenty17120
     Statut Powiatu Częstochowskiego5318
     Regulamin organizacyjny5997
     Strategia Rozwoju Powiatu5785
     Raport o stanie powiatu1220
   Inne9568
   Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji2187
   Uchwały Rady Powiatu16190
     Kadencja 2024 - 202995
    ›    Uchwały - rok 2024113
     Kadencja 2018 - 20242806
    ›    Uchwały - rok 20183596
    ›    Uchwały - rok 20198003
    ›    Uchwały - rok 20207792
    ›    Uchwały - rok 20216522
    ›    Uchwały - rok 20223305
    ›    Uchwały - rok 20232175
    ›    Uchwały - rok 2024484
     Kadencja 2014 - 20182958
    ›    Uchwały - rok 20143182
    ›    Uchwały - rok 20159283
    ›    Uchwały - rok 20166845
    ›    Uchwały - rok 20177531
    ›    Uchwały - rok 20185278
     Kadencja 2010 - 20143557
    ›    Uchwały - rok 20105870
    ›    Uchwały - rok 201114703
    ›    Uchwały - rok 201210471
    ›    Uchwały - rok 201310658
    ›    Uchwały - rok 20148024
     Kadencja 2006 - 20104179
    ›    Uchwały - rok 20067031
    ›    Uchwały - rok 200719068
    ›    Uchwały - rok 200816735
    ›    Uchwały - rok 200915744
    ›    Uchwały - rok 201011534
    ›    Uchwały - rok 200313401
    ›    Uchwały - rok 200425146
    ›    Uchwały - rok 20029357
    ›    Uchwały - rok 200520990
     Kadencja 2002 - 20062741
    ›    Uchwały - rok 200615572
   Uchwały Zarządu Powiatu11326
     Kadencja 2024 - 2029110
    ›    Uchwały - rok 2024475
     Kadencja 2018 - 20242869
    ›    Uchwały - rok 20183582
    ›    Uchwały - rok 201916386
    ›    Uchwały - rok 202019491
    ›    Uchwały - rok 202111098
    ›    Uchwały - rok 20227765
    ›    Uchwały - rok 20235053
    ›    Uchwały - rok 20241362
    ›    Uchwały - rok 20141925
     Kadencja 2014 - 20182800
    ›    Uchwały - rok 20159611
    ›    Uchwały - rok 20169248
    ›    Uchwały - rok 201713938
    ›    Uchwały - rok 201812477
     Kadencja 2010 - 20142591
    ›    Uchwały - rok 20102681
    ›    Uchwały - rok 201116938
    ›    Uchwały - rok 201216623
    ›    Uchwały - rok 201314584
    ›    Uchwały - rok 201413535
     Kadencja 2006 - 20102453
    ›    Uchwały - rok 20064807
    ›    Uchwały - rok 200721498
    ›    Uchwały - rok 200815272
    ›    Uchwały - rok 20099104
    ›    Uchwały - rok 201014091
    ›    Uchwały - rok 20051851
    ›    Uchwały - rok 20041838
    ›    Uchwały - rok 20031927
    ›    Uchwały - rok 20021305
    ›    Uchwały - rok 200616854
     Kadencja 2002 - 20061504
   Dzienniki urzędowe4270
Finanse
   Budżet9513
     Budżet 2024225
     Budżet 2023447
     Budżet 2022947
     Budżet 20211361
     Budżet 20202412
     Budżet 20192438
     Budżet 20182269
     Budżet 20172248
     Budżet 20162194
     Budżet 20152693
     Budżet 20142849
     Budżet 20133084
     Budżet 20122479
     Budżet 20112655
     Budżet 20102574
     Budżet 20092427
     Budżet 20082143
     Budżet 20072824
     Budżet 20062192
     Budżet 20052220
     Budżet 20042044
     Budżet 20031935
     Budżet 20021808
   Plany finansowe5792
     Plany finansowe 202472
     Plany finansowe 2023160
     Plany finansowe 2022296
     Plany finansowe 2021568
     Plany finansowe 2020607
     Plany finansowe 2019505
     Plany finansowe 2018644
     Plany finansowe 2017714
     Plany finansowe 20161004
     Plany finansowe 20151154
     Plany finansowe 20141246
     Plany finansowe 20131350
     Plany finansowe 20121436
     Plany finansowe 20111545
     Plany finansowe 20101611
     Plany finansowe 20091727
     Plany finansowe 20081520
     Plany finansowe 20072183
     Plany finansowe 20063160
     Plany finansowe 20054340
     Plany finansowe 20042483
     Plany finansowe 20032143
   Sprawozdawczość5831
     Sprawozdawczość za 2024 rok110
    ›    Sprawozdania finansowe77
    ›    Sprawozdania budżetowe123
    ›    Sprawozdania z operacji finansowych66
    ›    Sprawozdania budżetowe824
     Sprawozdawczość za 2023 rok210
    ›    Sprawozdania finansowe166
    ›    Sprawozdania z operacji finansowych251
     Sprawozdania finansowe 20221698
     Sprawozdania finansowe 20213158
     Sprawozdania finansowe 20204969
     Sprawozdania finansowe 20194267
     Sprawozdania finansowe 20185147
     Sprawozdania finansowe 20174347
     Sprawozdania finansowe 20165028
     Sprawozdania finansowe 20156101
     Sprawozdania finansowe 20145390
     Sprawozdania finansowe 20135658
     Sprawozdania finansowe 20124891
     Sprawozdania finansowe 20112284
     Sprawozdania finansowe 20101704
   Majątek publiczny4440
     Stan mienia komunalnego3698
     Dług publiczny1519
     Pomoc publiczna1264
     Ciężary publiczne1270
   Emisja obligacji komunalnych4357
   Inne dokumenty4556
Załatwianie Spraw
   Opłata skarbowa4024
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej109788
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu11339
     Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego1877
     Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej9735
     Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej1731
     Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego2746
     Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów.3210
   Wydział Finansowy8665
     Kasa starostwa8174
   Wydział Geodezji i Kartografii96690
     Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r.3546
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa7348
     Scalenia gruntów15577
     Lista rzeczoznawców majątkowych2293
     Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego1086
     Udostępnianie nieruchomości zasobu Skarbu Państwa na potrzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej70
   Wydział Komunikacji238492
    ›    Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania) 109453
     Rejestracja pojazdów193920
    ›    Rejestracja nowego pojazdu11486
    ›    Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej40859
    ›    Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy21856
    ›    Rejestracja pojazdu zabytkowego 1926
    ›    Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej 1779
    ›    Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych4836
    ›    Zgłoszenie zbycia pojazdu 32373
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 20168
    ›    Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie 2424
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego18339
    ›    Wydawanie wtórnika nalepki na szybę 2307
    ›    Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów4749
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu 6002
    ›    Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu 6155
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym 944
    ›    Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 1418
    ›    Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu 3527
    ›    Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu 2965
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu 1933
    ›    Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej3492
    ›    Zgłoszenie nabycia pojazdu21372
     Prawa jazdy105318
    ›    Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK)63138
    ›    Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne6634
    ›    Wymiana karty motorowerowej na kat. AM5520
    ›    Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych 7012
    ›    Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych 21710
    ›    Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem 25370
    ›    Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 7377
    ›    Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień 4208
    ›    Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk3039
    ›    Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi 3506
    ›    Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski2217
     Zarządzanie Ruchem i Drogownictwo 2664
    ›    Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych2838
    ›    Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych2078
    ›    Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny1415
    ›    Opinia w zakresie pojazdu miarodajnego133
     Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy 4267
    ›    Ośrodki Szkolenia Kierowców1141
    ›    Instruktorzy nauki jazdy 1258
     Stacje kontroli pojazdów i diagności 2865
    ›    Stacje Kontroli Pojazdów 1341
    ›    Diagności 1381
      Transport drogowy 8642
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy 2943
    ›    Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego 2289
    ›    Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna)2913
    ›    Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne.7670
    ›    Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne 877
     Transport zbiorowy4941
    ›    Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Częstochowskiego323
    ›    Operatorzy Publicznego Transportu Zbiorowego380
     Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców 1799
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa37533
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich11935
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów112633
     Rok 202017439
     Rok 201915467
     Rok 201823701
     Rok 201716121
     Rok 201619995
     Rok 201521185
     Rok 201435744
     Rok 201321648
     Rok 201224867
   Inne tryby zamówień38108
     Rok 20241927
     Rok 20234233
     Rok 20227254
     Rok 202122775
     Rok 202018417
     Rok 201922222
     Rok 201822115
     Rok 201727993
     Rok 201629215
     Rok 201539428
     Rok 201421919
     Rok 20133926
     Rok 20123279
   Plan zamówień publicznych13993
Samorządowe Jednostki Organizacyjne
   Opieka społeczna i praca17506
   Oświata11238
   Transport i komunikacja10077
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe17890
Wybory samorządowe
   Wybory Samorządowe - rok 20244166
   Wybory Samorządowe - rok 201812306
Inne
   Praca w Starostwie Powiatowym195186
   Tablica ogłoszeń95707
     Ogłoszenia - rok 20246108
     Ogłoszenia - rok 202312466
     Ogłoszenia - rok 202217475
     Ogłoszenia - rok 202142924
     Ogłoszenia - rok 202027588
     Ogłoszenia - rok 201930187
     Ogłoszenia - rok 201827538
     Ogłoszenia - rok 201722534
     Ogłoszenia - rok 201626562
     Ogłoszenia - rok 201544979
     Ogłoszenia - rok 201432617
     Ogłoszenia - rok 201323388
     Ogłoszenia - rok 201221011
     Ogłoszenia - rok 201149650
     Ogłoszenia - rok 201038674
     Ogłoszenia - rok 200986317
     Ogłoszenia - rok 200823856
     Ogłoszenia - rok 200719998
     Ogłoszenia - rok 200611809
     Ogłoszenia - rok 20053425
     Ogłoszenia - rok 20045703
   Biuro Rzeczy Znalezionych22744
   Informacje o środowisku i jego ochronie7302
   Prawo budowlane6207
     Wykaz zgłoszeń budowy12524
   Ewidencje i rejestry8193
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe27575
     Adamowska Justyna4034
     Andzel Adam1596
     Badora Agata3138
     Banaszkiewicz Agnieszka1230
     Barańska-Bawor Magdalena4391
     Barcicka-Maziarz Izabela45
     Bekus Joanna 4216
     Bernatek Agnieszka 3250
     Biedroń Agnieszka 3429
     Bojanowski Dariusz897
     Boral Eugeniusz 3060
     Borowiecka Anna 5661
     Boryn Małgorzata 3572
     Brewczyńska-Jeziak Magdalena1435
     Bryk-Marek Anna977
     Budzyńska Magdalena817
     Bulicz Martyna749
     Całusińska Urszula 4957
     Chejduk Agnieszka732
     Chmielowska Agata 6874
     Chudzik Mieczysław 8537
     Chyra Artur890
     Ciastko Tadeusz 3174
     Cierkosz Artur 3122
     Cierpiał Andrzej3165
     Cierpiał Sebastian1812
     Cupiał Andrzej 2177
     Ćwiek Małgorzata 3851
     Danielewska Agnieszka850
     Derda Elżbieta775
     Deska Katarzyna1138
     Domański Marek118
     Drobina Joanna 1662
     Dudek-Ułamek Magdalena 3348
     Dul Mirosław 4414
     Dworakowska Edyta619
     Dyner Grzegorz 3953
     Dyńska Halina 2736
     Dziewior Anna 4482
     Dziura Marianna 3390
     Dzwonnik Michał1421
     Figzał Wioleta 2401
     Flaczyk Aldona629
     Foltyńska Renata 1553
     Gawron Bogusław57
     Gębski Krzysztof1574
     Gębski Zdzisław1656
     Gieroń Beata158
     Giulivi Monika 2844
     Goldsztajn Andrzej 5425
     Gonera Katarzyna703
     Góral Mirosława 2305
     Grobelak Justyna925
     Gryc Aneta776
     Grycner Joanna138
     Grządziel Tomasz51
     Grzyb Izabela 3503
     Hadrian Daniel51
     Haładyn Joanna Alina4140
     Harciarek Klaudyna851
     Hupa Dominik820
     Huras-Skorupa Aneta 3396
     Idziak Renata 3331
     Jamrozik Piotr146
     Janicka Dorota 2864
     Janik Sylwia 2916
     Janowski Maciej1849
     Jarosz Mariusz 3075
     Jaruga Adam2074
     Jelonek Gwidon2729
     Jeziak Patryk 1989
     Jędrzejczyk Magdalena 2446
     Jędrzejczyk Piotr1674
     Jura Andrzej 1270
     Jura Ewa 3123
     Jura Mariola30
     Juszczyk Mariola 3752
     Juszczyk Teresa 3157
     Kamińska Beata 3652
     Kaniowska Monika 2222
     Kapica Katarzyna1454
     Kasiura Henryk 10801
     Kiedrzyn Patrycja 2920
     Kielan Agnieszka 3202
     Kiesiak Magdalena613
     Kitlińska Dominika1064
     Kleszcz Włodzimierz 4308
     Kmiecik Elżbieta12
     Knapik Grażyna 3885
     Knapik Sylwia 2451
     Knopik Magdalena 2955
     Knysak Robert4639
     Kocyga Bartłomiej 3231
     Kokoszka Katarzyna 3416
     Kokoszka Konrad1471
     Kołodziej Jolanta 4797
     Kopaczewska Nina40
     Kopel Miłosz 3267
     Kosielak Monika1809
     Kosętka Małgorzata171
     Koszała Beata 1771
     Kowalkow Aneta25
     Kozieł Edyta868
     Krajewska Małgorzata 2931
     Krakowian Janusz 6638
     Krasoń Małgorzata 3478
     Krawczyk Leonard 3209
     Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta 2265
     Kubat Andrzej 6980
     Kubat-Miedzińska Ewa 6545
     Kuk Małgorzata 11078
     Kulesza Sylwia1164
     Kulwas Zbigniew 4319
     Kuścik Agnieszka 2693
     Kuta Maria 2983
     Kwapisz Justyna 2302
     Kwasek Dorota 2771
     Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta 3281
     Lara Bożena1269
     Laskowska Alicja2060
     Lisowska Patrycja751
     Lubas Marzena 3332
     Łaban Anna 2658
     Łągiewka Elżbieta1492
     Łęgowik Eryk45
     Łysek Ilona 1683
     Maciążka Magdalena1343
     Major Anna 3593
     Makowiejczuk Rafał 5107
     Marek Katarzyna 2588
     Markowski Adam2134
     Marzec Iwona823
     Matuszczak Ewa 2509
     Matuszczyk Tomasz144
     Maziarska Grażyna 970
     Miarzyński Jan 8067
     Michalik Jan 2461
     Mikuła Katarzyna795
     Minkina Katarzyna788
     Mizera Barbara 2676
     Morawiec Mirosław 2648
     Morzyk Adam 5316
     Mrowiec Justyna887
     Mrozek Małgorzata 2160
     Mszyca Agnieszka 2520
     Muś Marta713
     Nabiałczyk Krzysztof 2070
     Niedziela Paula991
     Niepsuj Magdalena162
     Nietyksza Wojciech 2362
     Nocuń Katarzyna 3263
     Nowak Robert50
     Ociepa Małgorzata 3229
     Olszewska-Bąk Urszula 4282
     Operacz Angelika624
     Orłowska Justyna680
     Osadnik-Trzepizur Agata 4566
     Ostalski Karol3779
     Owczarek Aleksandra 3110
     Pala Teresa60
     Palutek Ignacy 3198
     Pawlik Magda806
     Peryga-Kołaczyk Katarzyna 2764
     Pielka Małgorzata725
     Pilarska Irmina15
     Pilarska Marta 3394
     Pluta Karolina881
     Pluta Marta 2655
     Polanowska Dorota 2881
     Popławska Anna652
     Pruciak Sławomir 2781
     Przybylski Janusz 2468
     Radkowska Ewa 3039
     Rataj Agnieszka 2739
     Ratman Dominika 2347
     Rembielak-Kucharska Marta 2837
     Rodak Wiesława 2474
     Rogacz Iwona 2801
     Różycka Agata 2512
     Rudnicka Magdalena869
     Ryczkowska Sylwia605
     Rydzek Jarosław 3756
     Sapała Ewelina605
     Sikorski Adam925
     Siudeja Dariusz 3091
     Skorupa Martyna780
     Skrobek Magdalena157
     Smela Krzysztof 12853
     Smolarski Leonard 2377
     Sobel Henryk 4932
     Sobel Małgorzata1020
     Socha Jerzy54
     Socha Wojciech 1868
     Sochacka Helena 3462
     Sochacz Anna 1646
     Sowińska Róża 2306
     Sójka Dawid1254
     Starczewska Anna 2309
     Stefaniak Agnieszka 2231
     Stefaniak Tomasz 2412
     Stępień Izabela15
     Stępień Maria 2793
     Stępień Marian 4771
     Stypka Grzegorz 1936
     Synowiec Anna 3073
     Synowiec Wojciech 3180
     Szabat Marta803
     Szczurko Joanna798
     Ślusarek Nina 3200
     Świąć Teresa646
     Świątkowska Iwona 2411
     Świtycz Tomasz 3079
     Tagowska-Kowalik Martyna3525
     Tanasiewicz Dagmara 1934
     Tekiela Joanna1074
     Terlicka Renata 2916
     Toczko Krzysztof 4335
     Tomczyk Mariola 2396
     Tomza Danuta1719
     Tukaj Ewelina 2313
     Ujma Anetta85
     Urbaniak Janusz691
     Waryś Edyta 3793
     Wawszczak Agnieszka 2123
     Wenda Hubert 1424
     Widerska-Kowalczyk Anna 3897
     Wierzbińska Edyta1325
     Wilk Dorota 2737
     Wiśniewski Leszek 4427
     Witkowska Patrycja 3537
     Wochal Adam 3551
     Wojtasik Anna147
     Wołczyńska-Jama Olga18
     Woźnica Justyna 2597
     Wysmołek Marta707
     Zalejska-Gorgól Anita 3031
     Zasępa Jacek 3916
     Żurek Katarzyna47
   Ochrona danych osobowych1927
   Kontrole5718
     Kontrola zarządcza5876
     Kontrola fundacji i stowarzyszeń221
     Kontrole zewnętrzne161
    ›    Kontrole zewnętrzne - rok 2022226
    ›    Kontrole zewnętrzne - rok 2023131
    ›    Kontrole zewnętrzne - rok 202451
   Informacja publiczna2848
     Oświata1063
   Petycje3344
     Petycje - rok 202488
     Petycje - rok 2023174
     Petycje - rok 2022190
     Petycje - rok 2021525
     Petycje - rok 2020663
     Petycje - rok 20191016
     Petycje - rok 2018537
     Petycje - rok 20172090
   Skargi i wnioski744
   Nieodpłatna pomoc prawna2368
   Ponowne wykorzystanie552
   Archiwalny rejestr zmian5867
   Redakcja BIP13054
     OS680
Łączna liczba odwiedzin:5754872