Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna 527810
   Dane teleadresowe 68002
   Atrybuty multimedialne 8936
   Konta bankowe 19175
   Podstawy prawne funkcjonowania 32942
Dostępność cyfrowa i architektoniczna
   Deklaracja dostępności 2096
   Koordynator do spraw dostępności 1055
   Raport o stanie zapewniania dostępności 948
Struktura Organizacyjna
   Zarząd Powiatu 32816
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 44650
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 22102
   Wydział Finansowy 14252
   Wydział Geodezji i Kartografii 62557
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 15681
   Wydział Komunikacji 61902
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 23221
   Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem 16948
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 17074
     Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty 6713
   Zespół Radców Prawnych 12741
   Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej 5814
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów 13372
   Biuro prasowe 5323
   Inspektor ochrony danych 2718
   Samodzielne stanowisko ds. BHP 1817
Rada Powiatu
   Dane teleadresowe 19958
   Skład Rady Powiatu 21179
     Skład Rady Powiatu VI kadencji 7925
     Skład Rady Powiatu V kadencji 1083
     Skład Rady Powiatu IV kadencji 2029
     Skład Rady Powiatu III kadencji 2537
     Skład Rady Powiatu II kadencji 2267
   Plany posiedzeń Rady 5995
   Komisje Rady 7435
     Komisja Rewizyjna 3128
     Komisja Budżetu 2730
     Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu 3220
     Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2608
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2820
     Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa 2114
     Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 2798
   Kluby radnych 4879
     Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego 2639
     Klub Prawa i Sprawiedliwości 2102
     Klub Wspólnoty Samorządowej 2109
   Protokoły 6990
     Kadencja 2018 - 2023 1187
     Kadencja 2014 - 2018 2125
     Kadencja 2010 - 2014 2813
     Kadencja 2006 - 2010 3109
     Kadencja 2002 - 2006 2659
   Interpelacje 2112
     Kadencja 2018 - 2023 5470
   Sesje Rady Powiatu 4767
Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne
   Dokumenty 16042
     Statut Powiatu Częstochowskiego 4396
     Regulamin organizacyjny 5467
     Strategia Rozwoju Powiatu 5000
     Raport o stanie powiatu 803
   Inne 8865
   Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji 1588
   Uchwały Rady Powiatu 15015
     Kadencja 2018 - 2023 2222
    ›    Uchwały - rok 2018 2749
    ›    Uchwały - rok 2019 6394
    ›    Uchwały - rok 2020 5813
    ›    Uchwały - rok 2021 4073
    ›    Uchwały - rok 2022 1318
    ›    Uchwały - rok 2023 26
     Kadencja 2014 - 2018 2831
    ›    Uchwały - rok 2014 2713
    ›    Uchwały - rok 2015 7906
    ›    Uchwały - rok 2016 5676
    ›    Uchwały - rok 2017 6102
    ›    Uchwały - rok 2018 4279
     Kadencja 2010 - 2014 3409
    ›    Uchwały - rok 2010 5260
    ›    Uchwały - rok 2011 13202
    ›    Uchwały - rok 2012 9226
    ›    Uchwały - rok 2013 9481
    ›    Uchwały - rok 2014 6887
     Kadencja 2006 - 2010 4059
    ›    Uchwały - rok 2006 6393
    ›    Uchwały - rok 2007 16972
    ›    Uchwały - rok 2008 14713
    ›    Uchwały - rok 2009 14253
    ›    Uchwały - rok 2010 10136
    ›    Uchwały - rok 2003 12212
    ›    Uchwały - rok 2004 22651
    ›    Uchwały - rok 2002 8614
    ›    Uchwały - rok 2005 18870
     Kadencja 2002 - 2006 2604
    ›    Uchwały - rok 2006 13946
   Uchwały Zarządu Powiatu 10284
     Kadencja 2018 - 2023 2331
    ›    Uchwały - rok 2018 2606
    ›    Uchwały - rok 2019 12315
    ›    Uchwały - rok 2020 13124
    ›    Uchwały - rok 2021 6349
    ›    Uchwały - rok 2022 2726
    ›    Uchwały - rok 2023 100
    ›    Uchwały - rok 2014 1616
     Kadencja 2014 - 2018 2665
    ›    Uchwały - rok 2015 8210
    ›    Uchwały - rok 2016 7352
    ›    Uchwały - rok 2017 10668
    ›    Uchwały - rok 2018 8914
     Kadencja 2010 - 2014 2471
    ›    Uchwały - rok 2010 2367
    ›    Uchwały - rok 2011 14791
    ›    Uchwały - rok 2012 14888
    ›    Uchwały - rok 2013 12291
    ›    Uchwały - rok 2014 11291
     Kadencja 2006 - 2010 2320
    ›    Uchwały - rok 2006 4228
    ›    Uchwały - rok 2007 18951
    ›    Uchwały - rok 2008 13755
    ›    Uchwały - rok 2009 8014
    ›    Uchwały - rok 2010 12759
    ›    Uchwały - rok 2005 1668
    ›    Uchwały - rok 2004 1668
    ›    Uchwały - rok 2003 1750
    ›    Uchwały - rok 2002 1150
    ›    Uchwały - rok 2006 14940
     Kadencja 2002 - 2006 1384
   Dzienniki urzędowe 3637
Finanse
   Budżet 8537
     Budżet 2023 56
     Budżet 2022 471
     Budżet 2021 1003
     Budżet 2020 2067
     Budżet 2019 2118
     Budżet 2018 1968
     Budżet 2017 1924
     Budżet 2016 1850
     Budżet 2015 2413
     Budżet 2014 2610
     Budżet 2013 2887
     Budżet 2012 2369
     Budżet 2011 2533
     Budżet 2010 2468
     Budżet 2009 2309
     Budżet 2008 2027
     Budżet 2007 2704
     Budżet 2006 2087
     Budżet 2005 2108
     Budżet 2004 1921
     Budżet 2003 1819
     Budżet 2002 1678
   Plany finansowe 4956
     Plany finansowe 2023 18
     Plany finansowe 2022 184
     Plany finansowe 2021 388
     Plany finansowe 2020 475
     Plany finansowe 2019 388
     Plany finansowe 2018 533
     Plany finansowe 2017 605
     Plany finansowe 2016 903
     Plany finansowe 2015 1033
     Plany finansowe 2014 1154
     Plany finansowe 2013 1249
     Plany finansowe 2012 1346
     Plany finansowe 2011 1449
     Plany finansowe 2010 1509
     Plany finansowe 2009 1613
     Plany finansowe 2008 1415
     Plany finansowe 2007 2091
     Plany finansowe 2006 2968
     Plany finansowe 2005 4152
     Plany finansowe 2004 2365
     Plany finansowe 2003 2038
   Sprawozdania finansowe 4997
     Sprawozdania finansowe 2023 19
     Sprawozdania finansowe 2022 460
     Sprawozdania finansowe 2021 1829
     Sprawozdania finansowe 2020 3472
     Sprawozdania finansowe 2019 3361
     Sprawozdania finansowe 2018 3994
     Sprawozdania finansowe 2017 3445
     Sprawozdania finansowe 2016 4107
     Sprawozdania finansowe 2015 5236
     Sprawozdania finansowe 2014 4769
     Sprawozdania finansowe 2013 5070
     Sprawozdania finansowe 2012 4452
     Sprawozdania finansowe 2011 2077
     Sprawozdania finansowe 2010 1590
   Majątek publiczny 3988
     Stan mienia komunalnego 3273
     Dług publiczny 1373
     Pomoc publiczna 1145
     Ciężary publiczne 1148
   Emisja obligacji komunalnych 3637
   Inne dokumenty 3226
Załatwianie Spraw
   Opłata skarbowa 2262
   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej 97652
   Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu 9440
     Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego 1598
     Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 3289
     Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 1404
     Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 2497
     Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów. 2566
   Wydział Finansowy 7573
     Kasa starostwa 7410
   Wydział Geodezji i Kartografii 79741
     Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r. 3363
   Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa 5621
     Scalenia gruntów 11230
     Lista rzeczoznawców majątkowych 1721
     Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego 754
   Wydział Komunikacji 206826
    ›    Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania) 109017
     Rejestracja pojazdów 174999
    ›    Rejestracja nowego pojazdu 8933
    ›    Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 29998
    ›    Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 19635
    ›    Rejestracja pojazdu zabytkowego 1425
    ›    Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej 1369
    ›    Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych 3886
    ›    Zgłoszenie zbycia pojazdu 26749
    ›    Wyrejestrowanie pojazdu 16961
    ›    Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie 1853
    ›    Wymiana dowodu rejestracyjnego 15777
    ›    Wydawanie wtórnika nalepki na szybę 2021
    ›    Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów 3807
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu 4769
    ›    Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu 3410
    ›    Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym 697
    ›    Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 971
    ›    Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu 2446
    ›    Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu 2040
    ›    Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu 1233
    ›    Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 2571
    ›    Zgłoszenie nabycia pojazdu 18643
     Prawa jazdy 99990
    ›    Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK) 60749
    ›    Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne 6058
    ›    Wymiana karty motorowerowej na kat. AM 5217
    ›    Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych 6456
    ›    Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych 20877
    ›    Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem 20305
    ›    Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy 6621
    ›    Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień 3376
    ›    Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egz. kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lek. i psych. oraz kurs reedukacyjny w zakresie probelm. przecialk 2222
    ›    Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi 2780
    ›    Wymiana zagranicznego prawa jazdy na dokument polski 1403
     Zarządzanie Ruchem i Drogowinctwo 2153
    ›    Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych 2027
    ›    Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 1674
    ›    Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 1006
     Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy 3911
    ›    Ośrodki Szkolenia Kierowców 863
    ›    Instruktorzy nauki jazdy 947
     Stacje kontroli pojazdów i diagności 2342
    ›    Stacje Kontroli Pojazdów 1046
    ›    Diagności 1099
      Transport drogowy 7971
    ›    Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy 2478
    ›    Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego 1863
    ›    Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) 2397
    ›    Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne. 7287
    ›    Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne 681
     Transport zbiorowy 3915
    ›    Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Częstochowskiego 116
    ›    Operatorzy Publicznego Transportu Zbiorowego 142
     Analiza statystyczna zdawalności ośrodków szkolenia kierowców 1446
   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 32062
   Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich 10429
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 104211
     Rok 2020 16732
     Rok 2019 14994
     Rok 2018 22248
     Rok 2017 15778
     Rok 2016 19640
     Rok 2015 20721
     Rok 2014 35117
     Rok 2013 20932
     Rok 2012 23879
   Inne tryby zamówień 34218
     Rok 2023 284
     Rok 2022 4761
     Rok 2021 21193
     Rok 2020 17787
     Rok 2019 21841
     Rok 2018 21808
     Rok 2017 27672
     Rok 2016 28995
     Rok 2015 39145
     Rok 2014 21791
     Rok 2013 3806
     Rok 2012 3163
   Plan zamówień publicznych 10046
Samorządowe Jednostki Organizacyjne
   Opieka społeczna i praca 16611
   Oświata 9968
   Transport i komunikacja 9272
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 14296
Wybory samorządowe
   Wybory Samorządowe - rok 2018 10635
Inne
   Praca w Starostwie Powiatowym 169831
   Tablica ogłoszeń 89093
     Ogłoszenia - rok 2023 209
     Ogłoszenia - rok 2022 10443
     Ogłoszenia - rok 2021 37861
     Ogłoszenia - rok 2020 23759
     Ogłoszenia - rok 2019 27356
     Ogłoszenia - rok 2018 24617
     Ogłoszenia - rok 2017 20372
     Ogłoszenia - rok 2016 24356
     Ogłoszenia - rok 2015 43563
     Ogłoszenia - rok 2014 31314
     Ogłoszenia - rok 2013 22171
     Ogłoszenia - rok 2012 20159
     Ogłoszenia - rok 2011 48746
     Ogłoszenia - rok 2010 37437
     Ogłoszenia - rok 2009 85180
     Ogłoszenia - rok 2008 22936
     Ogłoszenia - rok 2007 19174
     Ogłoszenia - rok 2006 11488
     Ogłoszenia - rok 2005 3258
     Ogłoszenia - rok 2004 5418
   Biuro Rzeczy Znalezionych 18096
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6633
   Prawo budowlane 5310
     Wykaz zgłoszeń budowy 11214
   Ewidencje i rejestry 6753
   Baza osób - Oświadczenia majątkowe 24876
     Adamowska Justyna 3634
     Andzel Adam 1143
     Badora Agata 2808
     Badora Jacek 3733
     Banaszkiewicz Agnieszka 964
     Barańska-Bawor Magdalena 4051
     Bekus Joanna 3815
     Bernatek Agnieszka 2934
     Biedroń Agnieszka 3155
     Bojanowski Dariusz 671
     Boral Eugeniusz 2832
     Borowiecka Anna 5418
     Boryn Małgorzata 3366
     Brewczyńska-Jeziak Magdalena 1084
     Bryś Szymon 3508
     Bryk-Marek Anna 685
     Budzyńska Magdalena 572
     Bulicz Martyna 514
     Burzyńska Lidia 4175
     Całusińska Urszula 4252
     Chejduk Agnieszka 502
     Chmielowska Agata 6342
     Chudzik Mieczysław 7783
     Chyra Artur 505
     Ciastko Tadeusz 2868
     Cierkosz Artur 2881
     Cierpiał Andrzej 2920
     Cierpiał Sebastian 1360
     Ciniewska Iwona 2418
     Cupiał Andrzej 1952
     Ćwiek Małgorzata 3540
     Danielewska Agnieszka 672
     Derda Elżbieta 524
     Deska Katarzyna 868
     Drobina Joanna 1387
     Dudek-Ułamek Magdalena 3064
     Dul Mirosław 3812
     Dworakowska Edyta 426
     Dyner Grzegorz 3511
     Dyńska Halina 2577
     Dziewior Anna 3292
     Dziura Marianna 2974
     Dzwonnik Michał 1017
     Figzał Wioleta 2174
     Flaczyk Aldona 416
     Foltyńska Renata 1274
     Gębski Krzysztof 1179
     Gębski Zdzisław 1255
     Gieroń Beata 3
     Giulivi Monika 2586
     Goldsztajn Andrzej 4882
     Gonera Katarzyna 390
     Góral Mirosława 1906
     Grobelak Justyna 669
     Gryc Aneta 549
     Grycner Joanna 4
     Grzyb Izabela 3276
     Haładyn Joanna Alina 3699
     Harciarek Klaudyna 685
     Hupa Dominik 569
     Huras-Skorupa Aneta 3131
     Hyla Roman 2354
     Idziak Renata 3079
     Jamrozik Piotr 3
     Janicka Dorota 2687
     Janik Sylwia 2577
     Janowski Maciej 1363
     Jarosz Mariusz 2796
     Jaruga Adam 1166
     Jelonek Gwidon 1493
     Jeziak Patryk 1522
     Jędrzejczyk Magdalena 2269
     Jędrzejczyk Piotr 1244
     Jura Andrzej 990
     Jura Ewa 2794
     Juszczyk Mariola 3486
     Juszczyk Teresa 2948
     Kamińska Beata 3409
     Kaniowska Monika 1995
     Kapica Katarzyna 1041
     Kasiura Henryk 8164
     Kiedrzyn Patrycja 2631
     Kielan Agnieszka 2927
     Kiesiak Magdalena 425
     Kitlińska Dominika 663
     Kleszcz Włodzimierz 3889
     Knapik Grażyna 3526
     Knapik Sylwia 2260
     Knopik Magdalena 2729
     Knysak Robert 1200
     Kocyga Bartłomiej 2869
     Kokoszka Katarzyna 3121
     Kokoszka Konrad 669
     Kołodziej Jolanta 2551
     Kopel Miłosz 3055
     Kosielak Monika 1267
     Kosińska-Bus Barbara 2687
     Kosętka Małgorzata 6
     Koszała Beata 1598
     Kowalska-Fert Anna 707
     Kozieł Edyta 651
     Krajewska Małgorzata 2701
     Krakowian Janusz 6336
     Krasoń Małgorzata 3183
     Krawczyk Leonard 3007
     Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta 2047
     Kubat Andrzej 6236
     Kubat-Miedzińska Ewa 6136
     Kuk Małgorzata 10513
     Kulesza Sylwia 921
     Kulwas Zbigniew 4146
     Kurkowski Piotr 2102
     Kuścik Agnieszka 2531
     Kuta Justyna 473
     Kuta Maria 2759
     Kwapisz Justyna 2102
     Kwasek Dorota 2600
     Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta 3063
     Lara Bożena 863
     Laskowska Alicja 1837
     Lisowska Patrycja 484
     Lubas Marzena 3084
     Łaban Anna 2422
     Łągiewka Elżbieta 975
     Łysek Ilona 1516
     Maciążka Magdalena 948
     Major Anna 3216
     Makowiejczuk Rafał 4750
     Maniszewska Marzena 4623
     Marek Katarzyna 2319
     Markowski Adam 1421
     Marzec Iwona 556
     Matuszczak Ewa 2306
     Matuszczyk Tomasz 3
     Maziarska Grażyna 784
     Miarzyński Jan 5610
     Michalik Jan 2243
     Mielczarek Bogusław 1857
     Mikuła Katarzyna 616
     Minkina Katarzyna 538
     Mizera Barbara 2413
     Morawiec Mirosław 2440
     Morzyk Adam 4402
     Mrowiec Justyna 668
     Mrozek Małgorzata 1960
     Mszyca Agnieszka 2277
     Muś Marta 483
     Nabiałczyk Krzysztof 1741
     Niedziela Paula 761
     Niepsuj Magdalena 10
     Nietyksza Wojciech 2170
     Nocuń Katarzyna 2978
     Ociepa Małgorzata 2988
     Olszewska-Bąk Urszula 4075
     Operacz Angelika 411
     Osadnik-Trzepizur Agata 4108
     Ostalski Karol 3320
     Owczarek Aleksandra 2701
     Palutek Ignacy 2764
     Patorski Andrzej 1737
     Pawlik Magda 539
     Peryga-Kołaczyk Katarzyna 2491
     Pielka Małgorzata 451
     Pilarska Marta 3178
     Pluta Karolina 656
     Pluta Marta 2431
     Polanowska Dorota 2556
     Popławska Anna 426
     Pruciak Sławomir 2557
     Przybylski Janusz 2269
     Radkowska Ewa 2846
     Rataj Agnieszka 2523
     Ratman Dominika 2108
     Rembielak-Kucharska Marta 2600
     Rodak Wiesława 2176
     Rogacz Iwona 2590
     Rother Antoni 2531
     Różycka Agata 2293
     Rudnicka Magdalena 578
     Ryczkowska Sylwia 421
     Rydzek Jarosław 3547
     Sapała Ewelina 407
     Sikorski Adam 532
     Siudeja Dariusz 2854
     Skorupa Martyna 413
     Skrobek Magdalena 5
     Smela Krzysztof 8113
     Smolarski Leonard 1699
     Sobel Henryk 4494
     Sobel Małgorzata 749
     Socha Wojciech 1669
     Sochacka Helena 3090
     Sochacz Anna 1436
     Sowińska Róża 2123
     Sójka Dawid 988
     Starczewska Anna 2135
     Stefaniak Agnieszka 1959
     Stefaniak Tomasz 2202
     Stępień Maria 2561
     Stępień Marian 4412
     Stypka Grzegorz 1716
     Synowiec Anna 2839
     Synowiec Wojciech 2866
     Szabat Marta 584
     Szczurko Joanna 617
     Ślusarek Nina 3002
     Świąć Teresa 399
     Świątkowska Iwona 2215
     Świtycz Tomasz 2865
     Taczkowska Grażyna 1807
     Tagowska-Kowalik Martyna 3312
     Tanasiewicz Dagmara 1681
     Tekiela Joanna 428
     Terlicka Renata 2678
     Toczko Krzysztof 4109
     Tomczyk Mariola 2186
     Tomza Danuta 1169
     Tukaj Ewelina 2014
     Ujma Anetta 1119
     Urbaniak Janusz 443
     Waryś Edyta 3498
     Wawszczak Agnieszka 1905
     Wenda Hubert 1200
     Widerska-Kowalczyk Anna 3610
     Wierzbińska Edyta 816
     Wilk Dorota 2532
     Wiśniewski Leszek 2449
     Witkowska Patrycja 3245
     Wochal Adam 3229
     Wojtasik Anna 7
     Woźnica Justyna 2317
     Woźnica Patryk 612
     Wysmołek Marta 479
     Zalejska-Gorgól Anita 2788
     Zasępa Jacek 3557
   Ochrona danych osobowych 1376
   Kontrole 5118
     Kontrola zarządcza 5341
     Kontrola fundacji i stowarzyszeń 96
     Kontrole zewnętrzne 20
    ›    Kontrole zewnętrzne - rok 2022 29
    ›    Kontrole zewnętrzne - rok 2023 8
   Informacja publiczna 2195
     Oświata 765
   Petycje 2583
     Petycje - rok 2023 9
     Petycje - rok 2022 20
     Petycje - rok 2021 315
     Petycje - rok 2020 504
     Petycje - rok 2019 686
     Petycje - rok 2018 358
     Petycje - rok 2017 1702
   Nieodpłatna pomoc prawna 1472
   Ponowne wykorzystanie 56
   Archiwalny rejestr zmian 5167
   Redakcja BIP 11806
     OS 294
Łączna liczba odwiedzin:5093883