Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Częstochowskim

Od dnia 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub sp...

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2024-06-18 12:26

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przed powodzią, spraw obywatelskich i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto Wydział zapewnia: - ciągłość pracy Służby Dyżurnej Starosty wchodzącej w skład Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, - obsługę kancelaryjno-biurową Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, - obsługę kancelaryjno-biurową Powiatowej Komisji...

Utworzony: 2007-11-02 | Zmodyfikowany: 2024-06-18 07:56

Uchwały - rok 2024

Uchwała Nr 38/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 12 czerwca 2024 w sprawie...

Utworzony: 2024-06-12 | Zmodyfikowany: 2024-06-18 07:50

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Starosty

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty Adres: Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94 Telefon: (34) 37-07-800 Telefax: (34) 37-07-800 E-mail: pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl Stanowiska pracy: Dawid Sójka - inspektor Marek Domański - inspektor Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty pełni dyżury całodobowe.

Utworzony: 2004-09-23 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 14:46

Protokoły

Protokoły z sesji Rady Powiatu Częstochowskiego

Utworzony: 2018-11-26 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 10:26

Morzyk Adam

Adam Morzyk

Adam Morzyk Radny powiatu V i VI, VII kadencji Klub radnych Klub Radnych Porozumienia dla Powiatu Częstochowskiego i Samorządowców RP Komisje Rady Powiatu Komisja Budżetu - Członek Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Członek Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa - Członek Oświadczenia majątkowe - w załącznikach

Utworzony: 2015-02-11 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 10:17

Jelonek Gwidon

Gwidon Jelonek

Gwidon Jelonek Członek zarządu Radny powiatu VI, VII kadencji Klub radnych Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej Komisje Rady Powiatu Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu - Członek komisji Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Członek komisji Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - Członek komisji Oświadczenia majątkowe - w załącznikach

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 10:16

Miarzyński Jan

Jan Miarzyński

Jan Miarzyński Radny powiatu I, III, IV, V i VI, VII kadencji Klub radnych Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej - Przewodniczący Komisje Rady Powiatu Komisja Budżetu - Członek Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu - Członek Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Członek Jan Miarzyński Wicestarosta Miejsce pracy: Pok. 118 Telefon: (34) 32-29-102 E-mail: Oświadczenia majątkowe - w załącznikach

Utworzony: 2007-06-11 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 10:13

Smolarski Leonard

Leonard Smolarski

Leonard Smolarski Stanowisko / funkcja: Członek Zarządu Powiatu; Naczelnik wydziału Miejsce pracy: Pok. 255 Telefon: (34) 32-29-158 E-mail: l.smolarski@czestochowa.powiat.pl Kompetencje / zakres zadań: Kierowanie i nadzór nad wydziałem Oświadczenia majątkowe w załącznikach

Utworzony: 2017-03-13 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 10:12

Dziewior Anna

Anna Dziewior

Anna Dziewior Stanowisko / funkcja: Członek Zarządu Miejsce pracy: Pok. 254 Telefon: (34) 32-29-143 E-mail: Oświadczenia majątkowe - w załącznikach

Utworzony: 2008-11-17 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 10:10

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Telefon: (34) 32-29-151 Telefax: E-mail: Stanowiska pracy: Cezary Stempień - naczelnik wydziału Aneta Huras-Skorupa - główny specjalista Andrzej Jura - inspektor Edyta Waryś - główny specjalista Jacek Zasępa - inspektor Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty Dawid Sójka - inspektor Marek Domański - inspektor

Utworzony: 2004-09-23 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 09:37

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Telefon: (34) 32-29-101 E-mail: zarzad@czestochowa.powiat.pl Członkowie Zarządu: Krzysztof Smela - Starosta (34) 32-29-101 Jan Miarzyński - Wicestarosta (34) 32-29-102 Anna Dziewior - Członek zarządu (34) 32-29-143 Gwidon Jelonek - Członek zarządu (34) 32-29-136 Adam Morzyk - Członek zarządu (34) 32-29-212 Pozostałe stanowiska: Henryk Sobel - Sekretarz powiatu (34) 32-29-103 Agata Osadnik-Trzepizur - Skarbnik powiatu (34) 32-29-104

Utworzony: 2004-09-22 | Zmodyfikowany: 2024-06-17 08:38

Ogłoszenia - rok 2024

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ wznowienia znaków gran...

Utworzony: 2024-06-14 | Zmodyfikowany: 2024-06-14 12:44

Ogłoszenia - rok 2024

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wznowienia znaków granicznych/wyznacze...

Utworzony: 2024-06-14 | Zmodyfikowany: 2024-06-14 12:34

Kadencja 2024 - 2029

Interpelacja radnego Eryka Łęgowika z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie montażu wy...

Utworzony: 2024-06-14 | Zmodyfikowany: 2024-06-14 07:15

Ogłoszenia - rok 2024

Obwieszczenie dot. zawiadomienia następców prawnych Izabeli Tomczyk (c. Wincentego i...

Utworzony: 2024-06-13 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 13:54

Ogłoszenia - rok 2024

Obwieszczenie dot. zawiadomienia następców prawnych Ireny Biś (c. Wincentego i Stefa...

Utworzony: 2024-06-13 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 13:52

Ogłoszenia - rok 2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla dz...

Utworzony: 2024-06-13 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 12:59

Uchwały - rok 2024

Uchwała Nr 34/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. w spraw...

Utworzony: 2024-06-12 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 12:18

Uchwały - rok 2024

Uchwała Nr 35/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 6 czerwca 2024 roku w spr...

Utworzony: 2024-06-12 | Zmodyfikowany: 2024-06-13 09:07