główna zawartość
artykuł nr 1

Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

artykuł nr 2

Nabór na stanowisko: podinspektor ds. ustalania odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz regulacji stanów prawnych dróg powiatowych w trybie przepisu art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa.

artykuł nr 3

Nabór na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem.

artykuł nr 4

Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

artykuł nr 5

Nabór na stanowisko: Podinspektor ds. inwestycji drogowo - budowlanych w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej