główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Częstochowski kredytu w kwocie 2 368 572 zł

Załączniki:
Opinia MB
artykuł nr 2

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS Częstochowa

Załączniki:
Zaświadczenie 833 KB
artykuł nr 3

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach I US Częstochowa

Załączniki:
Zaświadczenie MB
artykuł nr 4

Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Częstochowski kredytu bankowego w wysokości 5.000.000 zł

Załączniki:
Opinia MB
artykuł nr 5

Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

obrazek
Załączniki:
Opinia 889 KB