artykuł nr 1

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów na dzień 30.09.2021 rok

artykuł nr 2

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach I US Częstochowa

artykuł nr 3

Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Częstochowski kredytu w kwocie 5 000 000 zł

artykuł nr 4

Zestawienie wykazu zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Częstochowski na dzień 30.09.2020r.

artykuł nr 5

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS Częstochowa