artykuł nr 1

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach I US Częstochowa

artykuł nr 2

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS Częstochowa

artykuł nr 3

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów na dzień 30.06.2023 rok

artykuł nr 4

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach I US Częstochowa

artykuł nr 5

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS Częstochowa