artykuł nr 1

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach I US Częstochowa

artykuł nr 2

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS Częstochowa

artykuł nr 3

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Częstochowskiego na dzień 31.03.2023r.

artykuł nr 4

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów na dzień 30.09.2021 rok

artykuł nr 5

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach I US Częstochowa