artykuł nr 1

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach I US Częstochowa

artykuł nr 2

Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Częstochowski kredytu w kwocie 5 000 000 zł

artykuł nr 3

Zestawienie wykazu zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Częstochowski na dzień 30.09.2020r.

artykuł nr 4

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS Częstochowa

artykuł nr 5

Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku