główna zawartość
artykuł nr 1

informacja ogólna

Wydział Komunikacji - książka telefoniczna tymczasowa
Nr telefonu Oddziały Zadania merytoryczne

(34) 32 29-160

 

(34) 3229-166

Sekretariat -informacja

 

fax Wydz. KM

Sekretariat – sprawy organizacyjne

- informacja dot. zadań Wydziału Komunikacji
(34) 3229-183

ODDZIAŁ

INŻYNIERII RUCHU

I DROGOWNICTWA

ZRZĄDZANIE RUCHEM na drogach powiatowych                     i gminnych (czasowa i stała org. ruchu)

- wydawanie zezwoleń kategorii II i III na przejazd pojazdu  nienormatywnego,

-wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

- opinie w/s przebiegu dróg,

- zaliczenie dróg do odpowiedniej kategorii,

- publiczny transport zbiorowy.

(34) 32-29-168

(34) 32-29-167

ODDZIAŁ

REJESTRACJI POJAZDÓW

REJESTRACJA POJAZDÓW - decyzje i odwołania,

Rejestracja pojazdów:

- nowych,

- sprowadzonych z zagranicy,

- przerejestrowania,

-  wymiana (wtórnik) dowodu rej., karty pojazdu,

- wtórnik tablic rejestracyjnych,

- tablice indywidualne, zabytkowe i badawcze,

- zmiany techniczne pojazdów. Decyzje, skierowania.

(34) 32-29-165WYDAWANIE STAŁYCH DR- WYDAWANIE STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
(34) 32-29-169

ZAWIADOMIENIA       O ZBYCIU/NABYCIU,

 

WYREJESTROWANIA,

 

CZASOWE WYCOFANIE

Z RUCHU

- Zgłoszenie sprzedaży,  ZBYCIE /NABYCIE POJAZDU, wyrejestrowania,

- wydawanie kopii DR,

- HAK, GAZ, VAT- adnotacje w DR,

- Wtórnik nalepek na szybę,

- zaświadczenie o posiadaniu lub o poch. pojazdu,

- CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU POJ. POWYŻEJ 3,5T

 

(34) 3229-164

 

(34) 3229-162

 

 

(34) 3229-163

 

 

(34) 3551-473

ODDZIAŁ PRAW JAZDY I TRANSPORTU

 

ZATRZYMANE PRAWA JAZDY

 

WYDAWANIE PRAW JAZDY

 

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY   KONIECPOL

-  Transport Drogowy -  SKP, OSK

 

-Decyzje - ZATRZYMANE PRAWA JAZDY, wyk. orzeczeń sądów

- Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

 

 

- PRAWA JAZDY, międzynarodowe prawa jazdy

-ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI

- Zezwolenia na POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

 

- Prawa Jazdy i zatrzymane prawa jazdy

dot. mieszkańców gm. Koniecpol, Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona

 

Wydział Komunikacji

i n f o r m u j e, że zgodnie z zapisem § 12 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku (DZ.U. z 2020 poz. 878)  wykonywanie zadań administracji publicznej może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań  niezbędnych do zapewnienia  pomocy obywatelom. Wydział Komunikacji nadal wykonuje wszystkie zadania merytoryczne w tym sprawy:

 • transportu drogowego,
 • wydania prawa jazdy dla kierowców zawodowych (świadectwa kwalifikacji zawodowej;) wydania prawa jazdy,
 • wydania zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane (Policja, Straż, Pogotowia, Służby),
 • rejestracji pojazdów nowych z salonu(dealer, firmy leasingowe,  przedsiębiorcy),
 • wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych,
 • czasowego wyrejestrowania pojazdu ciężarowych,
 • sprawy z zakresu inżynierii ruchu, zezwolenia dla pojazdu nienormatywnego,
 • Zbycia, nabycia, wyrejestrowania GAZ, HAK, VAT.

Z uwagi na ciągłe zagrożenie koronawirusem nadal preferowane jest przekazywanie spraw i wniosków do załatwienia drogą elektroniczną, pocztową lub do skrzyni wystawionej przed Starostwem Powiatowym     w Częstochowie - termin załatwienia  sprawy  zostanie ustalony telefonicznie.

W ramach ułatwiań dla interesantów i sukcesywnego usprawniania funkcjonowania urzędu od 25 maja br. możliwe jest również składanie bezpośrednio wniosków do Wydziału Komunikacji - termin załatwienie sprawy zostanie ustalony  przez urzędnika.

Interesanci, którzy stawią się osobiście muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz muszą zdezynfekować dłonie. Będą również poddani badaniu temperatury ciała. 

Interesanci załatwiani będą bezpośrednio od godz. 8.00 do godz. 14.00.

WAŻNE:

 • POZWOLENIA CZASOWE zachowują  w a ż n o ś ć  na czas epidemii !!!
 • Zgłoszenia  ZBYCIA/NABYCIA  oraz rejestracja pojazdu (krajowego) termin przedłużony o 180 dni
 • KIEROWCY ZAWODOWI WAŻNOŚĆ  BADAŃ  LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH  PRZEDŁUŻONA