artykuł nr 1

Wydział Komunikacji

 

 


Naczelnik Wydziału: Ewa Kubat-Miedzińska

pok. 26, tel. 34/3229160

e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

Zastępca Naczelnika: Bartłomiej Kocyga

Nadzór nad Oddziałem Inżynierii Ruchu i Drogownictwa

pok. 36, tel. 34/3229208

e-mail: b.kocyga@czestochowa.powiat.pl

 


Sekretariat Wydziału Komunikacji - pok. 26;

tel. 34 32 29 160;

tel. 34 32 29 161

fax 34 32 29 166

 


WYKAZ TELEFONÓW:

 

SEKRETARIAT

komunikacja@czestochowa.powiat.pl 

tel.34 32 29 160

 

TRANSPORT DROGOWY

transport@czestochowa.powiat.pl 

tel.34 32 29 164

 

PRAWA JAZDY, ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI

prawa_jazdy@czestochowa.powiat.pl (wymiana praw jazdy)

tel.34 32 29 163

 

ZATRZYMANE PRAWA JAZDY

pj@czestochowa.powiat.pl (zatrzymane prawa jazdy)

tel.34 32 29 162

 

INŻYNIERIA RUCHU, POJ. NIENORMATYWNE

tel.34 32 29 183

 

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

transportzbiorowy@czestochowa.powiat.pl 

tel.34 32 29 149

 

REJESTRACJA POJAZDÓW

rejestracja@czestochowa.powiat.pl 

tel.34 32 29 168;

tel.34 32 29 167;

tel.797 484 395

 

WYDAWANIE STAŁYCH DOWODÓW REJ.

tel.34 32 29 165

 

CZASOWE WYREJESTROWANIE Z RUCHU

SPRAWY: ZBYCIA, NABYCIA, HAK, GAZ, VAT, ZASTAWY

komunikacja24@czestochowa.powiat.pl (zbycie/nabycie pojazdów)

tel.34 32 29 169;

tel.797 484 354

 

 

 

 Opłaty  za czynności można uiszczać w formie  bezgotówkowej i gotówkowej.
 
Opłata administracyjna: 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970
Opłata skarbowa: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000