główna zawartość
artykuł nr 1

Zbigniew Wawrzyniak- Dyrektor w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

artykuł nr 2

Mariusz Dobrakowski - Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

artykuł nr 3

Anna Salita - Dyrektor w Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koniecpolu

artykuł nr 4

Edyta Młyńska - Dyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

artykuł nr 5

Marta Jabłońska - kierownik sekcji pomocy Instycjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie