artykuł nr 1

Barbara Kidawa i Dyrektor w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Częstochowie

artykuł nr 2

Agnieszka Frania - Dyrektor w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Blachowni

artykuł nr 3

Beata Wójcik - p.o. Dyrektora w Zespole Szkół w Złotym Potoku

artykuł nr 4

Zbigniew Wawrzyniak- Dyrektor w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

artykuł nr 5

Mariusz Dobrakowski - Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie