artykuł nr 1

Agnieszka Frania - Dyrektor w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Blachowni

artykuł nr 2

Beata Wójcik - p.o. Dyrektora w Zespole Szkół w Złotym Potoku

artykuł nr 3

Zbigniew Wawrzyniak- Dyrektor w Domu Pomocy Społecznej w Turowie

artykuł nr 4

Mariusz Dobrakowski - Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

artykuł nr 5

Anna Salita - Dyrektor w Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koniecpolu