główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieorganiczny nt. „Wykonanie uwierzytelnionych map z projektem podziału nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej oraz analiza stanu zagospodarowania nieruchomości - 4 części”