artykuł nr 1

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

artykuł nr 2

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym