artykuł nr 1

Numery kont bankowych

Obsługę bankową Powiatu Częstochowskiego prowadzi Bank BNP Paribas S.A. o/Częstochowa

Numery kont

 

Dochody:
41 2030 0045 1110 0000 0185 1970

Dochody Skarbu Państwa:
49 2030 0045 1110 0000 0185 2020

Opłata skarbowa (konto Gminy Miasto Częstochowa)
40 1030 1104 0000 0000 9325 1000 -  Bank Handlowy SA