artykuł nr 1

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii
 

 

Telefon: (34) 32-29-171

(34) 35-51-467 - Oddział Zamiejscowy w Koniecpolu

 

 

(34) 35-51-234 - Oddział Zamiejscowy w Koniecpolu

E-mail:

geodezja@czestochowa.powiat.pl

 

Stanowiska pracy:

Rafał Makowiejczuk - naczelnik wydziału / geodeta powiatowy

Anna Major - zastępca naczelnika wydziału

Adam Andzel - kierownik PODGiK

Agnieszka Bernatek - główny specjalista

Martyna Bulicz - inspektor

Artur Chyra - główny specjalista

Małgorzata Ćwiek - główny specjalista

Aldona Flaczyk - inspektor

Dorota Janicka - inspektor

Elżbieta Krawczyk-Jarzyńska - inspektor

Justyna Kwapisz - podinspektor

Jolanta Kwiecińska - inspektor

Anna Łaban - inspektor

Ilona Łysek - inspektor

Katarzyna Marek - inspektor

Grażyna Maziarska - inspektor

Małgorzata Mrozek - inspektor

Urszula Olszewska-Bąk - główny specjalista

Katarzyna Pala-Kleszcz - podinspektor

Magda Pawlik - główny specjalista

Małgorzata Pielka - podinspektor

Karolina Pluta - podinspektor

Marta Rembielak-Kucharska - inspektor

Agata Różycka - inspektor

Adam Sikorski - podinspektor

Helena Sochacka - inspektor

Agnieszka Stefaniak - główny specjalista

Grzegorz Stypka - podinspektor

Damian Suchy - pomoc administracyjna

Marta Sukowska - podinspektor

Anna Synowiec - inspektor

Marta Szabat - podinspektor

Dagmara Tanasiewicz - inspektor

Ewelina Tukaj - główny specjalista

Oliwia Marek - podinspektor

Anna Jędryka - podinspektor