artykuł nr 1

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Telefon: (34) 32-29-214

E-mail: gnsekretariat@czestochowa.powiat.pl

 

 

Stanowiska pracy:

Małgorzata Kuk – naczelnik wydziału

Anna Bryk-Marek – kierownik zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz dróg powiatowych w zakresie art. 73, art. 60, ZRID

Magdalena Budzyńska – inspektor

Joanna Drobina – starszy inspektor

Dominik Hupa – inspektor

Patrycja Kiedrzyn – inspektor

Magdalena Knopik – inspektor

Jolanta Kołodziej – starszy inspektor

Katarzyna Minkina – pomoc administracyjna

Marta Muś – inspektor

Magdalena Niepsuj - podinspektor (zastępstwo)

Aleksandra Owczarek – inspektor

Marta Pluta – inspektor

Anna Popławska – inspektor

Magdalena Rudnicka – inspektor

Anna Wojtasik – pomoc administracyjna

Justyna Woźnica – kierownik zespołu ds. orzecznictwa

Marta Wysmołek – pomoc administracyjna