artykuł nr 1

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

 

Telefon:(34) 32-29-101      
E-mail:zarzad@czestochowa.powiat.pl 
   
Członkowie Zarządu:  
Krzysztof Smela - Starosta(34) 32-29-101 
Jan Miarzyński - Wicestarosta(34) 32-29-102 
Anna Dziewior - Członek zarządu(34) 32-29-143 
Gwidon Jelonek - Członek zarządu(34) 32-29-136 
Adam Morzyk - Członek zarządu(34) 32-29-212 
   
Pozostałe stanowiska:  
Henryk Sobel - Sekretarz powiatu(34) 32-29-103 
Agata Osadnik-Trzepizur - Skarbnik powiatu(34) 32-29-104