artykuł nr 1

Zarząd Powiatu

 

Zarząd Powiatu

 

Telefon: (34) 32-29-112    
Telefax:(34) 32-29-111 
E-mail:zarzad@czestochowa.powiat.pl
 
Członkowie Zarządu:

Krzysztof Smela - Starosta

Jan Miarzyński - Wicestarosta

Henryk Kasiura - Członek zarządu

Adam Morzyk - Członek zarządu

Gwidon Jelonek - Członek zarządu

 
Pozostałe stanowiska:
Henryk Sobel - Sekretarz powiatu
Agata Osadnik-Trzepizur - Skarbnik powiatu