artykuł nr 1

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

  


Wykaz członków klubu:

1. Maciej Janowski

2. Katarzyna Kapica

3. Robert Knysak

4. Elżbieta Łągiewka

5. Adam Markowski

6. Ignacy Palutek

7. Edyta Wierzbińska