artykuł nr 1

Uchwała Nr 23 /2014 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 30 grudnia 2014 rokuw sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2014 ? 2027

artykuł nr 2

Uchwała Nr 22/2014 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 30 grudnia 2014 rokuw sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2014 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 21 /2014 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 30 grudnia 2014 rokuw sprawie zmiany w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2014 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 20 /2014 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 18 grudnia 2014 roku W sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2014 rok wynikających z uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 18 /2014 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2014 rokuw sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2014 rok.

obrazek