artykuł nr 1

Uchwała Nr 245/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 - 2027

artykuł nr 2

Uchwała Nr 244/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 243/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 242/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 241/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.