artykuł nr 1

Uchwała Nr 987/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

artykuł nr 2

Uchwała Nr 986/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

artykuł nr 3

Uchwała Nr 985/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr 984/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2022 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr 983/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Powiatu przy zawieraniu wszystkich umów oraz wypłaty dofinansowania w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" w 2023 roku