artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LI/369/2023 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR LI/368/2023 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/329/2023 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR LI/367/2023 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR LI/366/2023 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie usuniętych pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR LI/365/2023 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok