artykuł nr 1

Uchwała Nr 1221/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości

artykuł nr 2

Uchwała Nr 1220/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

artykuł nr 3

Uchwała Nr 1219/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr 1218/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr 1217/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023-2023