artykuł nr 56

Uchwała Nr 1166/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

artykuł nr 57

Uchwała Nr 1165/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023-2030

artykuł nr 58

Uchwała Nr 1164/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

artykuł nr 59

Uchwała Nr 1163/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

artykuł nr 60

Uchwała Nr 1162/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 4 października 2023 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do występowania w imieniu Powiatu.