artykuł nr 1

Uchwała Nr 1305/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 30 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę Nr 533/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia procedur obowiązujących w zakresie scentralizowanych rozliczeń VAT w Powiecie Częstochowskim

artykuł nr 2

Uchwała Nr 1304/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 3

Uchwała Nr 1303/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Częstochowskiego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

artykuł nr 4

Uchwała Nr 1302/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 5

Uchwała Nr 1301/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Częstochowskiego za okres I kwartału 2024 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2024 roku