artykuł nr 51

Uchwała Nr 1255/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 52

Uchwała Nr 1254/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku

artykuł nr 53

Uchwała Nr 1253/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w zakresie szkolenia sportowego w 2024 roku

artykuł nr 54

Uchwała Nr 1252/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu szkół w Koniecpolu

artykuł nr 55

Uchwała Nr 1251/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat z kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i firm kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.