artykuł nr 56

Uchwała Nr 1250/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2023r. w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej

artykuł nr 57

Uchwała Nr 1249/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok

artykuł nr 58

Uchwała Nr 1248/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok

artykuł nr 59

Uchwała Nr 1247/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku do realizacji projektu

artykuł nr 60

Uchwała Nr 1246/2024 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2024 rok