artykuł nr 1

Pełnienie funkcji szkolnych organizatorów...

Pełnienie funkcji szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) uczestniczących w projekcie pn. Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży - 2 części
artykuł nr 2

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym...

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie
artykuł nr 3

Pełnienie funkcji szkolnych organizatorów...

Pełnienie funkcji szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) uczestniczących w projekcie pn. Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży - 4 części
artykuł nr 4

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt....

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży
artykuł nr 5

Archiwizacja rejestrów pisanych ewidencji...

Archiwizacja rejestrów pisanych ewidencji gruntów dla gmin Kamienica Polska, Kruszyna, Janów, Starcza