artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

artykuł nr 5

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019