artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

artykuł nr 4

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

artykuł nr 5

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017