artykuł nr 1

Aktualni redaktorzy Biuletynu

Andrzej Cierpiał

42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
tel.: (34) 32-29-153   faks: (34) 32-29-111
e-mail: informatyka@czestochowa.powiat.pl


Sylwia Janik

42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
tel.: (34) 32-29-133 faks: (34) 32-29-111
e-mail: sylwia.janik@czestochowa.powiat.pl


Dominika Ratman

42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
tel.: (34) 32-29-126   faks: (34) 32-29-111
e-mail: przetargi@czestochowa.powiat.pl


Artur Cierkosz

42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
tel.: (34) 32-29-157 faks: (34) 32-29-166
e-mail: artur.cierkosz@czestochowa.powiat.pl


Iwona Ciniewska

42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
tel.: (34) 32-29-105   faks: (34) 32-29-111
e-mail: rada.powiatu@czestochowa.powiat.pl


Monika Kaniowska

42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
tel.: (34) 32-29-130 faks: (34) 32-29-130
e-mail: mlapeta@czestochowa.powiat.pl


Renata Terlicka

42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
tel.: (34) 32-29-142   faks: (34) 32-29-123
e-mail: kultura@czestochowa.powiat.pl


Miłosz Kopel

42-217 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9
tel.: (34) 32-29-153   faks: (34) 32-29-111
e-mail: informatyk@czestochowa.powiat.pl