artykuł nr 1

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 19 września 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Projekt programu ochrony środowiska dla powiatu częstochowskiego na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023

artykuł nr 3

Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu częstochowskiego na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 - 2016

artykuł nr 4

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 2 października 2013 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Publicznie dostępny wykaz danych

Starostwo Powiatowe w Częstochowie udostępnia dane o środowisku i jego ochronie za pośrednictwem portalu www.ekoportal.gov.pl. Wykaz utworzony jest w formie kart informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z dnia 6 października 2010 r.).


 

Wyszukiwanie kart informacyjnych

 

Podstawowe informacje o Wykazie