artykuł nr 1

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa obręb Kamienica Polska gmina Kamienica Polska

artykuł nr 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Starostwa Powiatowego w Częstochowiew dziedzinie kultury fizycznej w 2012 r.

artykuł nr 3

Konkurs ofert na demontaż pojazdów

Konkurs ofert na demontaż pojazdów

artykuł nr 4

Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Biała Wielka - Bogumiłek

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń