artykuł nr 1

Scalanie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Biała Wielka, gm. Lelów

artykuł nr 2

Decyzja w sprawie "Projektu scalenia gruntów obiektu Witkowice i Chorzenice gmina Kłomnice"

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI FORD TRANSIT 350L

artykuł nr 4

Ogłoszenie o konsultacjach. Starosta Częstochowski zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Koniecpolu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej 26

artykuł nr 5

Poszukiwane lokale socjalne

Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
w związku z nakazem opróżnienia i wyłączenia budynku Skarbu Państwa
z użytkowania i  koniecznością przekwaterowania z niego lokatorów, poszukuje  
w Gminach Rędziny, Mstów, Kłomnice, Mykanów oraz w mieście Częstochowa  
4 wolnych lokali dla  4 rodzin o standardzie przewidzianym dla lokali socjalnych
– art.2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst Dz.U.
z 2014 r., poz. 150). Tut. organ jest gotów  zawrzeć umowy najmu na okres 6 miesięcy. Propozycje należy składać w terminie do dnia 12 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9. Dodatkowe informacje w sprawie, można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa tut. Starostwa  - I piętro, pokój nr 102 lub telefonicznie pod nr tel. 34 322-92-14.