artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 392, położonej w obrębie ewidencyjnym Wąsosz, gmina Koniecpol

artykuł nr 2

System darmowej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Częstochowskiego zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej.
artykuł nr 3

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o cofnięciu pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Wiercicy dla potrzeb małej elektrowni wodnej w Smykowie

artykuł nr 4

Decyzja dotycząca prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Stalex"

artykuł nr 5

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki nr 392, położonej w obrębie ewidencyjnym Wąsosz, gmina Koniecpol