artykuł nr 51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr OŚ.6222.2.2016.III.3 z dnia 05.09.2016 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji IPPC do produkcji szkła.

artykuł nr 52

Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu DK-1 - Poczesna-Mazury-Młynek-Wąsosz-DW 908 - etap II

artykuł nr 53

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Koniecpolu

artykuł nr 54

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na wniosek spółki akcyjnej - Zakłady chemiczne RUDNIKI S.A. nr OŚ.6222.3.2016.III.4

artykuł nr 55

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości