artykuł nr 11

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, których realizację w roku 2017 wspiera Powiat Częstochowski

artykuł nr 12

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych czynności na terenie działki o nr 1772 w miejscowości Wiercica

artykuł nr 13

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na ciągu Borowno - Witkowice - DK-91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Mokrzesz - DW 786"

artykuł nr 14

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic gmina Koniecpol

artykuł nr 15

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem rzeki Aleksandrii w miejscowości Aleksandria, gmina Konopiska.