artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca transmisji sesji Rady Powiatu

artykuł nr 2

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie